– Jeg er svært fornøyd med at vi har fått til en avtale. Den skal også til behandling politisk, men jeg har godt håp om at avtalen blir vedtatt, sier Christian Foss.

Det siste året har Foss forhandlet med kommunen om en festeavtale som kan sikre fortsatt drift for Ulriksbanen. Forhandlingene har trukket i langdrag blant annet fordi Foss i utgangspunktet krevde en svært lang festekontrakt. Nå er partene blitt enige om en avtale på 30 år, noe Foss er fornøyd med.

Han skal gjennomføre store investeringer på Ulriksbanen både i det tekniske anlegget og på stasjonsområdet. Det er og planer om totalrenovering av restaurantbygget. Samlet er det snakk om rundt 15 millioner kroner i investeringer.

Ulriksbanen er for tiden stengt, og bærekabelen til banen må skiftes ut før den kan tas i bruk igjen. Bestillingstid for en slik kabel er på fem måneder. Foss vil også gjennomføre resten av investeringene før han gjenåpner banen.

– Vi regner ikke med at banen kan åpne før til våren neste år, men da skal også det meste av opprustingsarbeidet være avsluttet, sier han.

TOTALRENOVERING: Ulriksbanen skal totalrenoveres. Dette er en del av avtalen mellom Bergen kommune og Christian Foss (bildet).
Høvik, Tor
Bergens Tidende