Det bekrefter en rekke kilder som sitter tett på byrådsforhandlingene overfor BT.

— Det politiske programmet er praktisk talt ferdigforhandlet, sier en til BT.

Ingen av dem ønsker å bli sitert, da forhandlingene fremdeles pågår.

Posisjoner

Dermed har de tre byrådspartiene funnet frem til en løsning rundt en rekke betente saker som:

  • Bompengesøknader
  • Skjenketid
  • Eiendomsskatt

Hvordan de har løst dette er det derimot ingen som vil kommentere. Forhandlingene tar en pause mandag, på grunn av bystyret, og gjenopptas på tirsdag. Byrådspartiene tar da fatt på sin sjette uke med forhandlinger.

Vil ha flere posisjoner

Mens politikken ligger klar, er posisjonen fremdeles uklare. Dette har alle partiene tidligere karakterisert som en "enkel oppgave, som er løst på kort tid".

Etter det BT kjenner til er det derimot alt annet enn enkle forhandlinger de har begitt seg ut på. Store deler av forhandlingene på søndag gikk ut på å fordele roller, uten at de tre partiene klarte å bli enige.

Frp karakteriseres som den hardeste forhandleren av flere rundt forhandlingene. Selv om partiet har halvert størrelsen sin, vil de ikke gå med på å halvere antall heltidspolitikere.

I dag har de fire; ordfører Gunnar Bakke, byrådene Liv Røssland og Øistein Christoffersen, samt gruppeleder Tor Woldseth.

Christoffersenhar som kjent trukket seg som leder i Bergen Frp, og kommer ikke til å fortsette som byråd. Dermed står det igjen tre stykker fra dagens kabal, og alle de vil fortsette.

Ingen kommentar

Liv Røssland er sentral i forhandlingene. Hun ønsker ikke å kommentere partiets krav:

— Vi er i forhandlinger og jeg kommenterer dem ikke.

— Når møtes dere igjen?

— Tirsdag?

— Er dere kommet nærmere eller lenger fra hverandre?

— Ingen kommentar.

Heller ikke de to andre byrådspartiene vil diskutere samtalene.

— Det er intet nytt å melde fra forhandlingene. De pågår videre de neste dagene, sier Monica Mæland (H)

— Jeg kan ikke kommentere innholdet i forhandlingene, sier Filip Rygg (KrF)

Hvem vil du ha i byrådet? Og hva mener du bør være den politiske plattformen deres? Si din mening under!