— Det stemmer at vi er enige, bekrefter KrFs gruppeleder Marita Moltu.

Hun vil ikke si noe om hva partiene er blitt enige om.

— Vi må ta det med våre grupper først. Så inviterer vi pressen i morgen, da får alle får greie på innholdet.

- Er dere fornøyd med gjennomslaget KrF har fått?

— Alt det må vi ta i morgen.

Signeres fredag

Også Høyres gruppeleder, Dag Skansen, er veldig knapp:

— Vi skal ha en siste runde med egne grupper, og så signerer vi i morgen. Budsjettet er ikke på plass før vi signerer i morgen, sier han.

- Hvorfor har det tatt såpass lang tid?

— Jeg vil ikke si noe om dette nå. Det har ingen gjort. Men det har vært en god og konstruktiv tone. Jeg er glad for at det ser ut til å bli en enighet

Tok lang tid

Byrådet la frem sitt budsjettforslag 17. september, og justerte det etter at Statsbudsjettet kom tidlig i oktober. Budsjettet inneholdt blant annet gjeninnføring av eiendomsskatten og kutt innen helse og sosial-sektoren.

Byrådets forslag betyr at bergenserne må betale 540 millioner kroner i eiendomsskatt neste år. Dette kan være endret dersom partiene er blitt enige om å øke bunnfradraget. Samtidig må et slikt trekk eventuelt salderes ved å kutte andre steder.

Høyre, Frp, KrF, Venstre og Byluftlisten har sittet i forhandlinger siden oktober. Etter at KrF gikk ut av byråd i juni, har byrådet ikke lenger flertall i bystyret, og må dermed sikre støtte i bystyret. KrF har tidligere sagt at de ville anstrenge seg for å samarbeide med byrådet og følge byrådsplattformen, men forhandlingene har trukket i langdrag.Budsjettet skal endelig behandles i bystyret 17. desember.