Åsane Folkehøgskole fikk 17. og 18. september besøk av fredskjemper Jørgen Johansen. Dette har i de siste årene blitt en tradisjon og hvert år er en stor begivenhet.

Jørgen Johansen snakket om konflikter i verden og fremmet problemstillinger som både engasjerte og provoserte elevene. Elevene deltok aktivt i seminaret og viste tydelig interesse av samfunnets problemer.

Provoserende

Den første dagen snakket han om alt fra hvor mange kriger som pågår i verden i dag til Norges demokratisystem.

Gjennom å hele tiden spørre om våre meninger, oppnådde han et stort engasjement blant elevene. Han fortalte også om egne opplevelser og viste bilder fra det han har sett. Det å få se bilder og samtidig få høre historien bak, var en veldig sterk opplevelse.

I tillegg til å være informerende, var han også provoserende. Han fremstilte problemstillinger som vi fant veldig oppsiktsvekkende, og ville ha svar på, men det hadde han ikke.

Demonstrasjoner

Dagen etter var det en noe preget gjeng som satt klar for å høre på hva han hadde å fortelle.

Bildene og historiene fra dagen før hadde gjort tydelig inntrykk, men til tross for all informasjon så hadde det kvelden før blitt jobbet hardt på internatene. Vi hadde nemlig fått i lekse å planlegge en fredelig demonstrasjon mot noe vi engasjerte oss for.

Det var mange kreative forslag, og temaene varierte mellom alt fra asylproblematikk til kollektivtrafikk. Johansen oppfordret oss til å gjennomføre demonstrasjonene, og syntes vi kjempet for gode og viktige saker.

Etter foredraget fikk han mange bra tilbakemeldinger fra elevene, og jeg tror alle kan være enige i at besøket var både lærerikt, og til stor inspirasjon.

Hva kunne du tenke deg å demonstrere for? Si din mening i kommentarfeltet under:

Engasjerte elever.
Solgun Styve
Jørgen Johansen med sitt forbilde Nelson Mandela.
Solgun Styve
Elevenes hjemmelekse ble å finne noe å demonstrere for.
Solgun Styve