Den omdiskuterte pastoren gikk ned for telling i begynnelsen av februar etter lang tid med indre konflikter i menigheten. Både ungdomspastor og ungdomsleder sa opp stillingene sine, og mange ga uttrykk for at de ikke likte Flåtens lederstil.

– Han er sliten og overarbeidet gjennom flere år. Formen varierer fra dag til dag, men han ser hele tiden fremover. Enevald Flåten er slik skrudd sammen at han legger ting bak seg raskt og ser fremover, sier Leif Jacobsen som har daglig kontakt med pastoren over telefon.

Stemmer 14.mars

Ifølge Jacobsen er det for tidlig å si noe om når Flåten er tilbake på jobb i Levende Ord. Menighetens talsmenn, Martin Smith-Gahrsen og Bjørn Olav Hammerstad har tidligere stilt spørsmål ved om Flåten skal lede menigheten videre. Men styrelederen er helt klar på at pastoren kommer til å gjenoppta sitt virke.

– Spørsmål om hans posisjon som pastor i menigheten er ikke et tema i den prosessen vi er inne i nå, sier Jacobsen.

14. mars skal forsamlingen i Levende Ord stemme over forslaget til nye vedtekter for menigheten. En av de viktigste endringene er at vanlige menighetsmedlemmer skal få plass i styret og at menigheten som helhet får en flatere struktur.

Vil ikke ha konen i styret

Levende Ord har fått mellom 30 og 40 tilbakemeldinger på utkastet som har vært ute til høring. Mange av disse handler om styrets sammensetning. Blant annet har noen reagert på at Enevald Flåtens kone Olga Flåten er foreslått som medlem. Andre er kritisk til lønnsnivået blant menighetens ledere.

– Vi har fått flere konstruktive innspill fra medlemmene, men jeg vil ikke gå i detaljer om innholdet i disse, sier Leif Jacobsen.

Han understreker at høringsutkastet trolig blir endret før menigheten samles den 14.mars.

– Vi er i en kontinuerlig endringsprosess, og har ikke tenkt å forhaste oss i forhold til et endelig vedtak, sier han.

Bergens Tidende fikk ikke tak i Enevald Flåten i går.