TOR KRISTIANSEN

— Det finnes ikke make. Vi er stolte over å eie denne spesielle såmaskinen, forteller direktør Therese Hauger ved Hordamuseet.

Miniatyrutgaven av såmaskinen for turnips er laget ved Botsfengslet i Kristiania i 1859. Jordbruksskolen på Stend kjøpte den i sin tid og overlot den til museet da det ble etablert. Og museet har ikke bare én miniatyrmodell. Her er 30 modeller av ulike jordbruksredskap, blant annet flere ploger og harver. Museet har til og med katalog over samlingen, skrevet med datidens sirlige skrift. Eneste problem er av de flotte modellene er lagret i magasinkjelleren ved Hordamuseet og ikke kan ses av publikum.

Forseggjort

Maskinen er forseggjort. Her er nydelig tilpassete tannhjul og svartmalte beholdere for frø og gjødsel. Tannhjulene griper hverandre med nøyaktig presisjon. Draget, styrestangen og trommelen som følger etter, er av tre, resten av metall. Gjenstandskonsulent Asbjørn Mathiassen drar den bortover bordplaten og viser oss hvor flott den virker. Her er og muligheter for regulering etter hvor dypt frøet skal såes. Satt landets beste håndverkere på Botsfengslet siden de har laget modeller av en slik kvalitet? I katalogen står det litt om hvordan maskinen brukes på ulike typer jord. Og gjødselen bør helst være tørr. Aske og benmel nevnes som noe av det som kan benyttes.

22.000 gjenstander

22.000 gjenstander har Hordamuseet i dag i sin eie. Nærmere 500 gjenstander blir årlig gitt til museet. Selv har ikke Hordamuseet midler til innkjøp, men er glad for alle gode gaver. Kunsten er å velge ut det som er særlig interessant for ettertiden og stille det ut så folk kan få se det. Det nytter heller ikke å ha for mange mangletre og ploger i museet. En kombinasjon av ulike gamle bygninger og gjenstander fra kystkommunene synliggjør kystkulturen.

Hordamuseet har hatt økende besøk de siste år. I 2002 var 10.350 mennesker innom museet. Året etter steg tallet med 50 prosent til 15.100. I fjor var 16.050 personer innom museet. Direktør Therese Hauger håper besøket vil fortsette å øke og er særlig glad for at mange skoleklasser benytter museet.

ENESTÅENDE: Det finnes ikke make til denne kopien av en såmaskin gjenstandskonsulent Asbjørn Mathiassen holder i hendene.<p/>FOTO: MARITA AAREKOL