• I norsk sammenheng er det svært uvanlig at Kirken eller kirkelederne inntar en meglingsrolle på denne måten. Jeg kan ikke huske liknende tilfeller, og tror biskop Ole D. Hagesæthers rolle er enestående.

Dette sier biskopen i Møre, Odd Bondevik, til Bergens Tidende. Han har 15 år bak seg som biskop, og er full av lovord om den rollen bispekollega Ole D. Hagesæther når ser ut til å spille i dialogen om vesle Kristinas videre skjebne.

— Det er helt uvanlig i kirkelig sammenheng her i landet. Men internasjonalt har norske kirkeledere - eksempelvis Gunnar Stålsett og Trond Bakkevig - hatt slike meglingsoppdrag under apartheidoppgjøret i Sør-Afrika og i Midtøsten, sier Bondevik.

Kirken kan megle

Han mener at Hagesæther har de rette egenskapene til å være en viktig mellommann i den videre dialogen mellom legene ved Haukeland universitetssykehus og Kristinas far.

— Er Kirken egnet som meglingsinnsats i vanskelige saker?

— Kirken og kirkelederne kan aldri bli noen offentlig riksmeklingsmann. Men dette er en veldig spesiell sak med sterke etiske, medisinske og menneskelige sider. Når det ligger til rette for det, og partene ønsker det og tillitsforholdet er til stede, er det ikke noe i veien for å hente slik hjelp fra Kirken i en tilspisset etisk situasjon. Jeg synes det er fint at kollega Ole D. Hagesæther er blitt spurt om å delta i den videre dialogen.

Dialog er rett

Bondevik synes også det er bra at Kristina-saken løftes ut av rettssystemet. Retten er ikke alltid den instans som er best egnet til å løse vanskelige etiske problemstillinger.

— I slike vanskelige saker tror jeg dialogen kan være en bedre vei å gå. Derfor er jeg glad for at man er blitt enige om å velge den veien videre, i denne helt spesielle saken. Her tror jeg også biskop Hagesæther har de egenskapene som skal til for at dette kan bli en konstruktiv og god dialog mellom sykehuset og faren, mener biskop Bondevik.