Miljøverndepartementet presiserer at vedtaket bare gjelder testanlegget, og ikke har noe med planene for fullskalaanlegget å gjøre.

Statssekretær Heidi Sørensen (SV) sier at dette er en oppfølging av et stortingsvedtak, og at utslippstillatelsen til Statoil nå er brakt i tråd med det som ble meddelt Stortinget allerede i revidert nasjonalbudsjett i 2008, og derfor ikke inneholder noe som ikke allerede er kjent.

Statoil og regjeringen inngikk i 2006 en avtale om rensing av utslipp fra testanlegget på Mongstad. Avtalen inneholdt krav om rensing av 100.000 tonn CO2 i året ved oppstart av anlegget.

Allerede i 2008 la regjeringen til side planene om lagring av CO-2-utslipp fra testanlegget fordi det ble for dyrt. For planleggingen av transport og lagring fra det kommende fullskalaanlegget er det ikke foretatt noen endringer.

Skuffede miljøvernere

Lederen i Natur og Ungdom, Ola Skaalvik Elvevold, innrømmer at departementet ikke gjør noe annet enn å følge opp stortingsvedtak, men sier til NTB at han hadde håpet at regjeringen ville ha stått fast på den opprinnelige avtalen fra 2006.

Han mener at det som skjer er et knefall for Statoil.

– Om det viser seg vanskelig for Statoil å gjennomføre rensingen, må utslippstillatelsen trekkes tilbake. Det er uakseptabelt at staten nå legger til rette for mer forurensning, sier han.

– Vi forventer at dette forslaget trekkes tilbake. Renseplanene på Mongstad må ikke utsettes, sier lederen i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Frp fornøyd

Fremskrittspartiets energipolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, ønsker SV velkommen til den virkelige verden.

– I slike saker som dette, er det alltid tolkningsrom, og jeg er glad dagens SV lever i den virkelige verden. Det «gamle» SV ville ha trukket tilbake utslippstillatelsen fordi kravet var rensing fra oppstart, sier han til NTB.

Solvik-Olsen konstaterer med lettelse at SV er blitt det han kaller en underavdeling av Ap når det gjelder miljø— og energipolitikk.

– Regjeringen og SV fører i realiteten den politikken Frp har ført hele tiden. Vi er blitt beskyldt for ikke å være offensive nok, men nå viser det seg at virkeligheten er mer i tråd mer Frps analyse enn analysen til SV, sier Solvik-Olsen.