— Med bakgrunn i denne saken vil vi endre rutinene, slik at vi i fremtiden vil holde befaring før vi godkjenner bygg som skal være skoler eller barnehager, sier seksjonsleder Trygve Sæle i byggesaksavdelingen.

Hans avdeling ga barnehagen midlertidig brukstillatelse 22. desember, kun basert på egenerklæringer fra utbygger og entreprenører.

— Hadde vi vært på befaring før jul, ville vi ikke gitt brukstillatelse, sier Sæle.

— Hvorfor var dere ikke på befaring?

— Loven tilsier ikke at det er nødvendig. Den gir ansvarlig søker ansvar for selv å dokumentere at et bygg er klart for å kunne tas i bruk.

I tillegg til brukstillatelse, må alle barnehager godkjennes av Helsevernetaten. Heller ikke den etaten var på befaring før åpning.

— Det skyldtes at det var romjul og ferietid. Normalt skal vi besøke barnehagene før de åpner eller første dagen, men vi har stort press, og rekker det ikke alltid, sier avdelingsleder Sonja Skotheim.