Det opplyser Vidar Rekve, fungerende informasjonssjef i Sjøfartsdirektoratet.

Stabilitetskomiteen i FNs sjøfartsorganisasjon IMO støtter flere av Norges forslag til forbedret sikkerhet for bulkskip. Bakgrunnen for de nye reglene er erfaringene fra Rocknes-ulykken, opplyser Vidar Rekve, fungerende informasjonssjef i Sjøfartsdirektoratet.

Ifølge Rekve støtter Stabilitetskomiteen i FNs sjøfartsorganisasjon IMO flere av Norges forslag til forbedret sikkerhet for bulkskip.

Forslagene ble behandlet på komiteens møte 13.-17. september, og var lagt frem på bakgrunn av erfaringene fra Rocknes-ulykken.

Ifølge Rekve fikk Norge støtte for følgende forslag:

Å forbedre bestemmelsene i IMOs sjøsikkerhetskonvensjon (SOLAS-konvensjonen) om krav til dobbeltbunn i bulkskip. At det skal legges større vekt på fullastdypganger ved beregning av skadestabilitet, og at det skal legges større vekt på å ta hensyn til ugunstigste side ved slike beregninger. Den endelige behandlingen av forslagene vil finne sted i IMOs sjøsikkerhetskomité.

— Norge fikk for øvrig positiv omtale på møtet i stabilitetskomiteen for den skipstekniske rapporten om Rocknes-forliset. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe i Sjøfartsdirektoratet, opplyser Rekve.