Det var amerikanske Jonathan Alexander Tagle (43) som omkom i fallskjermulykken i Eidfjord onsdag.

På onsdag var det totalt fire hendelser med deltakere fra Ekstremsportveko, hvorav ett dødsfall. Olsen, som er daglig leder i Ekstremsportveko, forteller at organisasjonen er sterkt preget av dødsulykken.

— Veko har gode sikkerhetsplaner for hvert eneste arrangement, og grundige rutiner for ulike situasjoner. Arrangementene som skjer i vår regi er lagt opp med tanke på sikkerhet, der vi blant annet lager mest mulig trygge løyper for utøverne, sier Olsen (bildet).

Mange av deltakerne på Veko er i aktivitet også utenfor de offisielle arrangementene. Olsen mener dette innebærer et stort selvstendig ansvar.

— Hver utøver er ansvarlig for sin egen aktivitet. Vi legger til rette for at alt gjøres så trygt som mulig, men vi har ingen mulighet til å kontrollere alle utøverne til enhver tid, mener Olsen.

Hun ser ikke noe behov for å endre rutinene etter det som har skjedd.

— Vår sikkerhetsplan er god som den er, sier Olsen.

- Søker anerkjennelse

Tommy Langseth har skrevet doktorgrad om risiko og sport, og har sett på flere grunner for hvorfor folk frivillig setter seg i fare. Han mener ekstremsportutøverne tar sjanser blant annet for å få anerkjennelse i miljøet.

— I basehopping og klatring er det i alle fall sånn at om man skal søke seg oppover i hierarkiet og skape seg et navn, fins det to veier: Man kan enten bli veldig teknisk flink, eller man kan gjøre de farlige tingene, sier Langseth, som presiserer at han uttaler seg uavhengig av ulykken i Eidfjord.

Han sier at teorien er svært lite populær blant utøverne.

— Likevel tror jeg alle er klar over dette, men kanskje ikke på et reflektert nivå. Jeg tror rett og slett ikke utøverne er så bevisst på at de dyrker farer på den måten, sier han.Langseth tror derfor det kan være vanskelig å endre denne trenden.

— Jeg syns ikke det er noe galt i at folk gjør disse tingene. Men det hadde vært bra om folk var mer bevisst disse mekanismene, og kunne ta et bevisst valg på risikoen det innebærer.

Her mener Langseth at Ekstremsportveko kunne kommet inn i bildet.

— De kunne reflektert mer over dette, og Ekstremsportveko er en hendelse man kunne brukt til å diskutere slikt, sier Langseth.

Ulykken kan være filmet

Politiet håper filmopptak av ulykken kan gi verdifulle svar rundt det som hendte. Ekstremsportsutøvere og hoppere tar ofte opp sine aktiviteter gjennom bruk av hjelmkamera.

— Om 43-åringen hadde kamera selv, eller om kameratene har filmet det som skjedde, har vi fortsatt ikke fått på det rene. Men det er grunn til å tro at det er en del filmmateriale av ulykken, sier etterforskningsleder Per Helge Sekse i Hardanger lensmannsdistrikt.

Sekse sier de andre hopperne har forklart at alle hoppet ut fra et helikopter som planlagt.

— Trolig ble fallskjermen utløst. Likevel forteller vitnene at han traff bakken, sannsynligvis i høy hastighet, sier politioverbetjenten.

Politiet håper å ha gjort storparten av arbeidet i løpet av kommende uke.

Samtidig vil også hoppmiljøet gjøre sitt for å kartlegge årsakene til ulykken. En granskingskommisjon ble satt ned i går.

ARRANGØR: - Veko har gode sikkerhetsplaner for hvert eneste arrangement, og grundige rutiner for ulike situasjoner, sier Veko-sjef Sofie Torlei Olsen.