TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no

— Vi venter et oppdrag fra utdanningsministeren i nær fremtid. Det er et bredt ønske om å utvikle nye vurderings- og prøveformer i takt med dagens virkelighet i skolen, sier avdelingsdirektør Arild Thorbjørnsen ved Læringssenteret. Han leder seksjon for innhold og vurdering, det tidligere eksamenssekretariatet.

Fra flere hold er det de siste årene stilt spørsmål ved dagens eksamensordninger. Behovet for å kontrollere hva elevene husker, er borte. Nye læringsformer er utviklet i skolen. Nå spørres det mer etter hvordan elevene finner og bruker kunnskap. Spørsmålene er reist i Stortinget og Trond Giske har alt antydet at han ønsker endringer.

Mindre behov for eksamen - Elevene i ungdomsskolen har juridisk rett til videregående opplæring. 96 prosent går videre og får i stor grad oppfylt sine utdanningsønsker. Dermed ser vi mindre behov for eksamen i ungdomsskolen, innrømmer Arild Thorbjørnsen.

— Vi elever vil fjerne dagens eksamen. Den er bortkastet. Å reprodusere masse kunnskap på en dag er unaturlig. Vurdering bør skje i løpet av året, sier Knut H. Leknes, leder i Elevorganisasjonen i Hordaland.

Utvikler prøveformer Læringssenteret har de siste år utviklet karakter- og læringsstøttende prøver. Hensikten er ikke minst å hjelpe lærerne til å fastsette karakterer og sikre at kvaliteten på dagens utdanning holder seg. - Universitet og høgskoler benytter nå mappevurdering når fag avsluttes. Det går ut på at studentene får vurdert noe av det arbeidet de har utført i løpet av studietiden. Denne modellen tror jeg og kan bli brukt i den videregående skolen, mener Thorbjørnsen.