Det bekrefter både politiet og Bergen kommunes utekontakt.

— Vi vil anslå at mellom fem og 15 utenlandske mindreårige uten opphold selger narkotika i parken til enhver tid, sier Marit Grung, leder for Utekontakten.

Tallet gjelder kun Nygårdsparken. Når det gjelder Bergen som helhet, er tallet sannsynligvis større.

— Noen ganger ser vi dem sammen med andre på samme alder. Andre ganger ser vi at voksne kommer imellom når vi prøver å kontakte dem, sier Grung.

De kjenner også til at noen av dem prostituerer seg.

— Vi vet at dette skjer, og at disse personene gjør det som skal til for å overleve, sier hun.

Forsvinner fra radaren

Dersom personen er mellom 16 og 18 år, kan politiet ifølge loven fengsle vedkommende i inntil 18 måneder mens de prøver å finne personens identitet. Dette skjer likevel sjelden for barna. Når de verken blir fengslet eller har søkt asyl, går ansvaret over til barnevernet. Da er det barnevernvakten ved politistasjonen i Bergen sentrum som gjør vurderingen om hva som skal skje videre.

Av barnevernsvaktens 14 registrerte tilfeller så langt i år, er kun Hakim blitt tatt hånd om av barnevernet, og en annen er ledsaget til et mottak på Østlandet.

Hva som skjer med resten av barna, vet ingen.

— De forsvinner fullstendig fra radaren. Hvor mange av disse som blir offer for menneskehandel eller misbrukt og utnyttet vet vi ikke, sier politijurist Arne Fjellstad.

Men noen av de mindreårige havner i politiets søkelys igjen i forbindelse med straffesaker som involverer narkotika og tyveri.

— Mange av dem blir pågrepet i Nygårdsparken, sier Fjellstad.

Kommer tilbake etter retur

Han sier det vil være naivt å tro at de mindreårige uten lovlig opphold ikke også er involvert i prostitusjon.

— Disse barna har ingen lovlig inntektskilde når de forsvinner fra asylmottakene. De overlever ved å begå kriminalitet og la seg utnytte, sier Fjellstad.

De som blir pågrepet for kriminalitet, blir uttransportert til hjemlandet eller det Schengen-landet hvor de først ble registrert.

Marit Grung i Utekontakten sier imidlertid at mange kommer tilbake til Bergen.

— Det er en del av næringskjeden. De selger narkotika til de blir tatt, og så sendes de ut. Slik sparer vi bakmennene for utgifter til returreisen, sier hun.