Boligbygging bak kirken kommer i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser, fastslår Miljøverndepartementet.

Utbygger Torstein Knudsen, daglig leder i Kime AS, vil kreve erstatning fra staten.

Ja og ja igjen

— Vi har to ganger fått ja til utbygging fra Bergen kommune. Når staten overprøver lokale myndigheter på denne måten er den erstatningspliktig. Søksmål er aktuelt, sier Knudsen.

— Hvor stor erstatning vil du kreve?

— Det må vi vurdere, men jeg vet hvor mye jeg ville tjent på 10 leiligheter midt i sentrums beste strøk, sier Knudsen.

De 10 leilighetene i Bispengsgaten 23, på nedsiden av veien, har versert i forvaltningen siden sent på 1990-tallet. Først sa kommunen ja til utbygging. Det vedtaket ble overprøvet av fylkesmannen, som forlangte full planbehandling.

Bystyret ga et nytt ja gjennom å øremerke området til bolig i kommunedelplanen.

Da meldte flere statlige instanser seg på protestlisten. Riksantikvaren fremmet innsigelse på grunn av hensynet til Domkirken. Fylkesmannen og Justis- og politidepartementet pekte på at boligbygging tett på Telenors sentral i Heggebakken kan være en sikkerhetsrisiko. Miljøverndepartementet har lagt vekt også på det i sin avgjørelse.

- God fortetting

Byrådsleder Monica Mæland (H) liker dårlig at et nesten enstemmig bystyre blir overprøvd av departementet.

— Vi visste at denne utbyggingen var vanskelig av flere grunner. Både som bypolitiker og nesten nabo kan jeg likevel ikke forstå annet enn at dette er god byfortetting, sier Mæland.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF) forsvarer overprøvingen ved å vise til at han her ivaretar nasjonale kulturminner.

— Det er aldri hyggelig å overprøve lokale myndigheter. Men hvis jeg ikke hadde gjort det, hadde ingen reddet den grønne veggen bak Domkirken. Faglig har vi sterk støtte for denne avgjørelsen.

— Utbygger varsler søksmål, er du forberedt på det.

— Jeg føler meg på trygg grunn, sier Hareide.

STANSET: Slik har arkitektkontoret Cubus fremstilt leilighetsbygget bak Domkirken. Miljøvernminister Knut Arild Hareide stanser nå utbyggingen. TEGNING. ARKITEKTKONTORET CUBUS