Etter seks måneders usikkerhet ble det i går enighet mellom Bergen kommune og Vital Skade om å overta huset.

— Vi er svært godt fornøyd med å ha fått den samme løsningen som alle de øvrige rammede husstandene, sier Hogne Engedal.

Tilbød reparasjon

Da raset gikk 14. september i fjor ble huset deres rasert, men i motsetning til de 18 andre husstandene fikk ikke Engedal noen form for erstatning.

Han hadde nemlig kjøpt forsikring i Vital Skade gjennom DnBNORs totalpakketilbud som videreformidlet forsikringsoppdraget til Gjensidige. Gjensidige tilbød å betale for skadene på huset så familien kunne flytte tilbake, selv om dette ville kostet mer enn å betale for boligen.

Hogne Engedal mente imidlertid at det var uaktuelt å flytte inn igjen etter den store belastningen ulykken hadde medført, der også tre av naboene omkom.

Området er dessuten fremdeles erklært rastruet, ifølge huseieren. Etter flere møter mellom forsikringsselskapene og Bergen kommune, kunne byrådsleder Monica Mæland i går informere om at saken var løst.

  • Avtalen går ut på at Vital innløser boligen og deretter overdrar den til Bergen kommune, sier hun i en pressemelding.

Kan være trygge

— Kunden har hele tiden fått tilbud om erstatning i henhold til forsikringsavtalen, sier Eivind Grønstad som er informasjonsdirektør i Vital Skade.

Det spesielle i saken er at beboerne i huset ikke ønsket å flytte tilbake, slik at det ble behov for en alternativ løsning.

— Vital Skade har vært agent for Gjensidige i dette tilfellet, og vi har hele tiden arbeidet for å få til en løsning med dem. Når det ikke har ført frem, har vi valgt å bidra til at familien ikke påføres flere belastninger, sier Grønstad.

Hogne Engedal forteller at han nå vil skaffe ny bolig, og ønsker ikke å kommentere saken ytterlige.