Dette er en del av dem som kalles «sykkelplan for Bergen», og det gjennomføres i regi av Bergensprogrammet. Fem ruter skal skiltes. Målet er naturligvis å gjøre dette lettere for syklistene å finne de sikreste rutene mellom ulike reisemål i Bergen, sier byråd for miljø— og byutvikling, Lisbeth Iversen, til Bergens Tidende.

Det er fem hovedtraseer som nå skal merkes med skilt. Disse kalles Fanaruten, Landåsruten, Fyllingsdalsruten, Laksevågruten og Sandviksruten. Alle disse rutene løper sammen ved krysset Olav Kyrres gate/Kaigaten/Starvhusgaten.

Fredag var både distriktsvegsjef og ansvarlig byråd til stede da skiltet ble plantet på dette knutepunktet i Bergen sentrum. På skiltet er det piler som viser retning mot de forskjellige rutene.

— Når du sykler videre etter disse pilene, vil du ved neste kryss finne skiltet som viser deg i hvilken retning den og den ruten fortsetter. På lengre strekk vil du finne sykkelskilt som forteller deg at du er på rett vei, forklarer veiplanlegger Morten Henriksen i Statens vegvesen.

— Hva med kart over disse rutene?

— Vi er ferd med å trykke opp nye og oppdaterte kart. Disse kan man få på rådhuset eller hos turistinformasjonen. Men de kan også finnes internett, på adressen , opplyser distriktsveisjef Olav Finne.

— Vi har også en mer langsiktig plan om å merke opp sykkelrutene i selve gatelegemet. Det første prosjektet her går mot Lønborg. Men en slik oppmerking lar seg neppe gjennomføre hundre prosent gjennom Bergen sentrum, sier distriktsvegsjefen.

— Men der er det mange soner med 30 km fartsgrense. Der regner vi med at syklister kan ferdes trygt i blandet trafikk, sier Olav Finne.

<b>KNUTEPUNKT</b>: De fem hovedrutene for syklister løper sammen i krysset Olav Kyrres gate/Kaigaten/Starvhusgaten. Her ble det satt opp skilt torsdag som viser retningen for de fem rutene. Byråd Lisbeth Iversen og distriktsvegsjef Olav Finne lover at arbeidet med å tilrettelegge for sykling i Bergen skal fortsette.