OLAV GARVIK

Men kontorbygget må vente. Arbeidet starter i mars neste og vil være ferdig etter et års tid, slik at det nye anlegget kan åpnes våren 2006.

Totalkostnadene blir 231 mill. kroner, og hovedbrannstasjonen skal fortsatt være i kommunalt eie. Etter omarbeiding av det opprinnelige prosjektet skal det på neste års budsjett avsettes 100 mill. kroner.

Det forutsettes betydelig effektiviseringsgevinst med den nye brannstasjonen, slik at driftsutgiftene kan bli tilsvarende redusert.

De store investeringene fører imidlertid til at den gamle bilparken ikke blir skiftet raskt nok ut. Det gjelder bl.a. snorkelbilene. To av dem er henholdsvis 24 og 18 år gamle.

Normalt skal en slik bil skiftes ut etter 20 år. Prisen er ca. 5 mill. kroner. Men byrådet har bare funnet plass til 2 mill. kroner til fornyelse av brannbiler og utstyr.