Den lange kampen om Skansedammen er over.

Fylkesmannen har avgjort den bitre striden mellom Bergen kommune og naboene til Skansen brannstasjon, med den tilhørende dammen.

Regjeringens representant i Hordaland finner ikke vesentlige merknader til kommunens vurdering i saken, og godkjenner kommunens planer.

10.000 m3 masse

Det er gått nesten 12 år siden Bergen parkeringsselskap første gang lanserte planene om anlegget.

Ifølge prosjektleder Per Aase Andresen i Etat for utbygging i Bergen kommune vil parken rundt Skansedammen bli helt avstengt under arbeidene, som skal være ferdige 16 måneder etter byggestart.

Området blir inngjerdet og det vil startes med å tappe ut vann og fjerne stein. I alt skal det kjøres bort om lag 10.000 kubikkmeter med masser, fortalte Andresen i vår.

Verken gatene rundt eller Skansen brannstasjon skal behøve å stenges av i byggeperioden.

68 millioner

Da bystyret vedtok bygging av Skansedammen parkeringsanlegg i 2004, var kostnadene anslått til 30 millioner kroner. I 2010 ble kostnadsrammen oppjustert til 49 millioner kroner. I dag har prosjektet en total kostnadsramme på 68 millioner kroner.

Bakgrunnen for prosjektet er en betydelig økning i antall biler parkert på gateplan i de senere år.

I tillegg til parkeringsanlegget kommer parkanlegget rundt Skansedammen til å bli oppgradert. Som illustrasjonene fra Multiconsult viser, blir det plass for soling og utsiktstrapp ned mot Vågen.

I tillegg til naboklager, har motstanden mot det nye parkeringsanlegget også vært stor fra politisk hold. I fjor høst prøvde Rødt, SV, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Byluftlisten og Sp seg på en omkamp, men uten resultater.