Dåvøy spår SV-lederen en snarlig politisk død etter løftet om å forlate norsk politikk hvis ikke makspris og full barnehagedekning er på plass innen utgangen av 2007.

— Det blir ikke lenge hun sitter i regjering, sier Dåvøy.

- Klarer det ikke

Bøygen for Kristin Halvorsen blir å skaffe barnehage til de 80.000 barna som i dag mottar kontantstøtte, mener Laila Dåvøy.

De rød-grønne vil som kjent avvikle kontantstøtten.

— La oss si at 40.000 av disse barna melder seg i barnehagekøen. Da skal Kristin Halvorsen bygge like mange barnehager som vi har bygget de siste to årene. Det er hele barnehageforliket en gang til. Det klarer hun ikke, sier Dåvøy bestemt.

— Joda, det er helt realistisk, parerer SV-leder Kristin Halvorsen.

— I mange kommuner mangler bare siste etappe for å få bygd ut mange barnehageplasser. Hvis regjeringen vil si at dette er umulig, så er det deres valg, sier Halvorsen.

Først i bergensområdet

Men Meland har klart det alle strever etter; full barnehagedekning. I går var det høytidelig åpning av Leiketun barnehage på Frekhaug. 84 nye plasser i et praktbygg til 11 millioner kroner. Utsikten er storslått. Både over fjorden og nedover markene der kyrne beiter.

For første gang kan kommunen tilby plass til alle som søker, selv om ikke alle får oppfylt førsteønsket sitt, konstaterer ordfører Solbjørg Åmdal Sandvik fornøyd.

— Rosen går først og fremst til de private utbyggerne, understreker hun, det er de som har satset og investert. Leiketun er Indremisjonens barnehage. Meland står på regjeringens «svarteliste» og får ikke lov å oppta lån.

Meland ser ut til å være første kommune i bergensområdet som får full dekning. En opptelling BT gjorde i vår viste at neste ut blir Fjell, som regner med å tømme ventelistene tidlig i 2006.

Bergen har de lengste ventelistene av alle storbyene. Etter siste opptak står ca. 2000 søkere uten plass.

Lover fortsatt tilskudd

Barne- og familieministeren regner med at målet om full dekning i hele landet skal være nådd i 2006.

— Det har aldri noensinne vært bygd så mange barnehager i Norge som i år. Siden desember 2003 har 34.000 flere fått barnehageplass. SV har ikke begrep om hvilket løft dette har vært, sier hun.

— Det hadde vel aldri vært bygd så mye uten presset fra opposisjonen på Stortinget?

Men barnehagekameratene på Stortinget får ikke uten videre honnør fra ministeren:

— Opposisjonen på Stortinget har støttet min satsing på barnehager. Det rause investeringstilskuddet var mitt initiativ, sier hun bestemt.

For øvrig lovte barne- og familieministeren i går å videreføre investeringstilskuddet, som i år er 50.000 kroner pr. plass, hvis hun får bli sittende.

— Havner jeg i Stortinget skal jeg også sørge for å få det på plass, lovet hun.