De står støtfanger mot støtfanger, bilene i Kirkeveien. Det gjør de også i Amalie Skrams vei, Formanns vei og alle de andre gatene i Sandviken. Ledige luker er få – om noen, og Rolf Rasmussen forbereder seg på nok en sightseeing for å finne en parkeringsplass når han kommer fra jobb. Men under over alle undere: En ledig plass. Han rygger inn, men gir opp. Det blir for trangt. Så oppdager han – nok en gang under over alle undere – en litt større luke ved fortauet litt lenger inne i Kirkegaten.

— Det er første gang på en uke at jeg får parkert foran huset mitt. Det er så mange studenter som ikke bruker bilene sine til daglig og fremmedparkerte biler her. Folk kommer fra Åsane og andre områder med sykkel på biltaket, eller de har sykkelen stående låst ett eller annet sted i gaten. Og så parkerer de gratis mens de er på jobb, fnyser Rasmussen.

To biler i 1966

Verden er ikke til å kjenne igjen siden Rolf Rasmussen flyttet inn i området i 1966.

— Da var det bare to biler fra kirken og opp hit, forteller han lattermildt.

Bergens Tidende skrev i januar at det er en godt kjent hemmelighet at det er fritt frem for hvem som helst å parkere gatelangs utenfor sonen i Sandviken, opp mot Fjellveien eller i Forskjønnelsen. Onsdag behandler komité for finans et forslag om å utvide boligsoneparkeringen i Sandviken, og byrådet ber bystyret utvide avgiftsområdet (se grafikk).

— Vi har registrert at ganske mange i Sandviken har etterlyst en utvidelse av soneparkeringen, så vi er tilfreds med at byrådet legger opp til det, sier samferdselsdirektør Ove Foldnes i Bergen kommune. Ifølge ham tre de nye grensene i kraft forhåpentlig innen 1. januar 2013.

- Naturlig grense

— Det er viktig for kommunen å ha parkeringsplass til folk som faktisk bor i området. I tillegg har vi behov for at brannbiler, sykebiler og nyttetrafikk kommer frem, sier Filip Rygg, byråd for byutvikling, klima og miljø. Han er overbevist om at det blir færre parkerte biler når soneparkeringen utvides.

I det opprinnelige forslaget var grensen satt helt ute ved Munkebotn. Det landet ikke byrådet på.

— Vi fant en naturlig avgrensning mot sentrum ved det nordre utløpet av Fløyfjellstunnelen. Lenger nord er det vanskelig å vise at det er problemer med fremmedparkering, sier Rygg.

— Vi er tilfreds med grensen som er satt, sier samferdselsdirektør Ove Foldnes.

Årstad, Landås, Damsgård?

Det er ikke bare i Sandviken det er snakk om å utvide området for soneparkering. I en rapport fra Bergen Parkering KF står det at en utvidelse er aktuell både mot Ytre Sandviken, over Årstad, Landås, Solheimsviken og Damsgård.

— Vi holder på med et grunnlagsarbeid med tanke på utvidelse boligsoneordningen, men det er ikke satt noen dato for når det skal ferdig, sier plansjef Mette Svanes i Etat for plan og geodata.

— Vi får stadig innspill på ulike områder der det er problemer, men vi har ingen umiddelbare planer om utvidelse, sier Filip Rygg, byråd for byutvikling, klima og miljø.

- Hvor i byen håper samferdselsetaten at neste utvidelse av soneparkeringen kommer?

— Det kan jeg ikke si noe om nå, sier Foldnes.

Trafikkbot ...

Ifølge byråd Filip Rygg jobbes det jevnt og trutt med å lage parkeringsanlegg for folk som bor i sentrum.

— Det tar lang tid, sentrum er jo det mest krevende stedet å bygge. Skansedammen er et eksempel på det, sier byråden.

Imens er det ikke bare beboerne i Sandviken som opplever trøbbel. Snekker Nicolae Valentin Bogdan jobber over hele sentrum.

- Hva er det første du tenker når du får høre at du skal til Sandviken?

— Trafikkbot, sier han og gliser.

Hva bør gjøres med parkeringen i sentrum?

MINDRE Å SLÅSS OM: Det er alltid smekkfullt av biler i Kirkegaten der Rolf Rasmussen bor. Denne dagen vant han nesten gullkortet: En parkeringsplass rett utenfor huset sitt. - Jeg betaler med glede, nå blir det mindre å slåss om. Og kommunen får penger i kassen, sier han.
VEGAR VALDE
RISIKOSPORT: Dagens grense for soneparkering går omtrent ved Sandviken kirke (i bakgrunnen). For håndverkere er det nesten risikosport å finne parkeringsplass.
VEGAR VALDE