Barnehjemsbarnet «Ana» fra Romania invaderte umiddelbart hjertene til Eli og mannen Rolf.

Men selv om de reddet «Ana» ut av et barnehjem med utrygghet og overgrep - og tok henne til seg i Bergen - skulle det bli en årelang kamp før bergensparet fikk adoptere.

Eli Roska er opprørt over det hun kaller en «iboende feighet i systemet».

- Adopsjonsbyråkratene tør ikke ta litt kontroversielle avgjørelser, selv om de må se at det er til beste for alle parter. Det er den tankemåten vi har villet til livs, sier Roska.

Forlatt fem dager gammel

Den unike og rørende historien starter for snart ni år siden. Høsten 2002 er Rolf på jobbreise i Romania. Der besøker han et barnehjem som han og Eli har hørt om. På dette tidspunktet har paret ingen ønsker om å adoptere. Men et av barnehjemsbarna gjør uutslettelig inntrykk på Rolf.

- Han merket seg en jente som hadde lært seg noen ord og setninger på norsk. Da han kom hjem sa han bare: «Jeg har truffet en jente vi må hjelpe!», forteller Eli Roska.

Denne jenten er «Ana», da akkurat fylt 18 år. Fem dager gammel var hun blitt plassert på barnehjem av den biologiske moren. Samtidig skal moren ha gitt godkjennelse til at jenten kunne adopteres bort.

- Lynet slo ned

Og hjelpe «Ana» - det gjør ekteparet fra Bergen. Blant annet sørger de for å få «Ana» inn på et skikkelig gymnas, et av jentens høyeste ønsker.

- Skoleplassen kom i stand blant annet ved at vi ga skolen brukte pc-er fra Norge. Vi kjørte nedover til skolen med datamaskinene påsken 2003, forteller Roska.

Turen med pc-ene blir også Roskas første fysiske møte med «Ana», etter utallige timer med mailing, sms-er og telefoner.

- Lynet slo ned, jeg kan ikke helt forklare det, sier hun om møtet.

«TRUFFET AV LYNET»: - Det var som et lynnedslag, sier Eli Roska om møtet med «Ana».
EIRIK BREKKE

- Jeg følte umiddelbart at denne jenten var min datter. Og den følelsen var åpenbart gjensidig. Etter vårt første møte sendte hun meg en sms der det sto «can I call you mummy».

Slagmerker

Den påfølgende sommeren, året er 2003, tilbringer «Ana» hos ekteparet i Norge.

- Det oppsto en veldig sterk tilknytning mellom oss, sier Roska.

Hun beskriver en jente som var understimulert og vanskjøttet.

- Hun hadde blant annet merker etter slag over hele kroppen. Denne sommeren fikk hun omsorg, kjærlighet, ble snakket med, inkludert og berørt. I stor kontrast til virkeligheten ved barnehjemmet, sier Roska.

«For sterk»

Sommeren 2003 blir vendepunktet.

- «Ana» blomstret den sommeren. Tilknytningen mellom oss ble sterk. For sterk til at vi kunne forlate henne på nytt. Vi kunne etterlatt henne i Romania og fjernadoptert. Nå var ikke lenger det noe alternativ, sier Roska.

Etter sommeren følger hun «Ana» tilbake til skolebenken, får henne ut av barnehjemmet og finner leilighet til henne. Samtidig påtar Eli og mannen seg, slik de selv ser det, det økonomiske ansvaret for oppforstringen av «Ana».

- Lærte alt

Roska bor sammen med den da 19 år gamle jenten i seks-syv uker før hun drar tilbake til Norge.

- Da jeg dro, gikk «Ana» helt i oppløsning. Fordi hun var så nedbrutt måtte jeg besøke henne tre-fire ganger til i løpet av skoleåret, forteller Roska.

I 2004 får ekteparet endelig «Ana» til Bergen. Fra 2004 til 2006 er ungjenten au pair - på papiret. I praksis lever hun som en vanlig datter i huset. Fra februar 2006 bor «Ana» offisielt med Eli og Rolf.

- Hun måtte lære alt, fra å knyte skolissene til å ha penger mellom hendene. Barndommen hennes hadde gått ut på å være på institusjon og bli bestemt over, sier Roska.

Sjokket

Ønsket om å adoptere «Ana» hadde vært der helt fra sommeren 2003. Eli sier hun da sendte en uformell søknad om adopsjon, men at den ble avslått.

Våren 2008 tar paret skrittet fullt ut og søker formelt om adopsjon. «Ana» avgir erklæring om at hun ønsker å bli adoptert.

- «Ana» selv har hele tiden ønsket adopsjon. Vi søkte ut fra hennes behov og inderlige ønske. Et ønske om tilknytning og trygghet, et behov for å vite at hun aldri kan bli tatt fra oss. For oss er hun en datter, uansett, vi kunne levd med at hun ikke var adoptert. Men det kunne ikke «Ana», sier Roska.

Så kommer sjokket: Etter vel halvannet år blir søknaden avslått. Bufetat region vest mener at oppfostringsvilkåret i adopsjonsloven ikke er oppfylt. Etaten mener heller ikke at det foreligger «annen særlig grunn» til adopsjon.

- Hva er problemet?

Noen uker etter, med hjelp fra bergensadvokat Erik Atle Grahl-Madsen, klager Eli og Rolf på avslaget til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Avslaget blir opprettholdt. I Bufdirs begrunnelsen heter det blant annet:

«Både lovteksten og lovens forarbeider trekker imidlertid i retning av å sette snevre grenser for adopsjon av voksne når det ikke foreligger et faktisk foreldre-barn-forhold.»

«En adopsjon vil (...) kun kunne gi barnet en rent følelsesmessig trygghet, noe som i seg selv ikke er tilstrekkelig til at «særlig grunn» til adopsjon kan anses å foreligge.»

- Snakk om å gå utenom allmenn rettsoppfatning! Alle har vært hoderystende til historien vår, sier Eli Roska indignert.

- Vi ønsker å gjøre noe godt, hjelpe et menneske, og det koster ikke staten en krone. Hva er problemet?

Til retten

Trass i to avslag nekter Eli og Rolf å gi seg. For «Anas» del. De bruker sin siste mulighet: Å trekke staten for retten.

- Vi lovet «Ana» å få det til. Vi hadde ikke planer om å adoptere. Men «Ana» bare skjedde. Det handlet om å ta moralsk ansvar. Vi kunne ikke slippe henne, sier Roska om den utmattende prosessen.

Og der i tingretten, nesten tre år etter den første adopsjonssøknaden, vinner de endelig frem. Dommen fra tingretten, avsagt i januar i år, gir dem ikke rett til å adoptere. Men avslaget fra Bufdir blir opphevet.

Og viktigst: Dommeren, tingrettsdommer Marianne Bergflødt, slår fast at det er «annen særlig grunn» til at Eli og Rolf skal få adoptere «Ana». Dommeren skriver blant annet at møtet med Eli og Rolf har vært «et vendepunkt» i den rumenske barnehjemsjentens liv.

- De har fulgt henne opp både på det menneskelige og økonomiske plan, og har vært redningspersoner for henne, heter det i dommen.

- Før hun møtte dem, representerte de voksne i livet hennes utrygghet og overgrep. For henne er den formelle bekreftelsen som adopsjonen gir for at saksøkerne tar på seg et foreldreskap, svært viktig.

«Løvetannbarn»

Byparken i Bergen, juni 2011: Eli og «Ana» møter bt.no til fotografering. Det er bare noen uker til «Ana» fyller 27 år. Den tidligere barnehjemsjenten er en vakker kvinne.

Hun snakker flytende norsk. Har tatt bil- og busslappen. Drømmer om å bli brannmann. Hun ligger i trening for å klare det.

- Hun er et skikkelig løvetannbarn, sier Eli smilende.

- «Ana» hadde vært like mye min om hun ikke ble adoptert. Men det har vært sterkt å kjempe sånn på vegne av en annen.

«Ana» selv er lykkelig over endelig å være adoptert.

- Adopsjonen har betydd veldig mye for meg, siden jeg vokste opp uten foreldre og uten kjærlighet, sier hun.

- Det er så deilig å tenke på at jeg har mine foreldres navn.