Elevrådsrepresentanter fra alle ungdomsskolene i Bergen fikk i møte med byrådets komité for oppvekst i går luftet synspunkter og frustrasjoner.

Komitéleder Oddny Irene Miljeteig fikk spesielt høre elevenes misnøye over gjennomføringen av de nasjonale prøvene.

Elevene opplevde det svært frustrerende at lærerne vektla prøvene på ulik måte, og at informasjonen var dårlig. Nå fikk endelig elevene selv fortelle hvordan de oppfatter prøvene, uten å bli møtt med protester.

— Lærerne lo av prøvene

Elevene var generelt ikke imot selve prøvene, men hadde lite til overs for innholdet og den lite standardiserte gjennomføringen.

— Noen av lærerne lo av prøvene. Vi fikk heller ikke lov til å diskutere prøvene på skoleplassen, forteller Stian Langeland og Tina Aimee Saltskår fra Rothaugen skole.

— Lærerne må gi tydeligere meldinger om de nasjonale prøvene. Det er teit at de teller som karakter i ett fag og ikke i andre, sier Langeland.

Elevene som var på møtet i går kunne godt tenke seg at politikerne var mer aktive med å fortelle ungdommer hva deres arbeid går ut på, slik at flere blir mer opptatt av politikk.

— Ikke nødvendigvis slik at de blir superengasjert, men litt mer opplyste, sier Langeland.

De andre er enige, og etterlyser politikere på skolebesøk.

- Verdifullt møte

Ungdommene var misfornøyde med trange klasserom med for få lærere per elev. Mange etterlyste også studiedager, der de selv kan sette opp timeplanen.

— På Hop skole har vi studiedag en gang hver periode. Da kan vi velge hva vi trenger å jobbe med, og det er vi veldig fornøyde med, sier Ida Louise Tangenes fra talerstolen.

Tina Aimee Saltskår fra Rothaugen skole er enig i at studietid er bra for dem som allerede er flinke.

— Men for de dårligere elevene er ikke dette en god idé. Da blir de bare ukonsentrerte. De sitter bare og spiller kort på pc-ene, sier hun.

Dette er første gang komité for oppvekst arrangerer et møte der elever alene representerer skolene, og de kommer til å ha et nytt møte til høsten.

— Nå må vi sortere alle innspillene, og se hva vi gjør. Det som er kommet frem er altfor verdifullt til at det ikke blir gjort noe med. Det hadde vært misbruk av elevenes tid, sier Miljeteig.

Politikerne oppfordret også elevene til å følge opp sakene sine via e-post.