Det er første gang Helse Vest er i økonomisk balanse siden overtakelsen av spesialisthelsetjenesten i 2002. Onsdag ble resultatene presentert for styret.

— Til tross for en betydelig økonomisk omstillingsutfordring ved inngangen til 2009, har foretaksgruppen hatt et sterkt fokus på økonomistyring gjennom hele året. Dette har resultert i at helseforetakene greide å realisere tiltakspakker som tilsvarer 260 millioner kroner, sier Oddvard Nilsen, styreleder i Helse Vest RHF.