INGRID DAHLEN ROGSTAD

Nansensenteret mente at avslaget om midler til forskningsprosjektet «Climate of the Arctic and its Role for Europe» var basert på mangelfull kompetanse og påklaget avgjørelsen. Norges forskningsråd behandlet dermed saken på nytt. Det endte i nok et avslag.

Nansensenteret sendte i går ut en pressemelding og ga uttrykk for at de godtok det endelige avslaget. De poengterer imidlertid at de håper Forskningsrådet vil gjennomgå prinsippene for utlysninger og de interne rutinene for søknadsbehandling slik at en i fremtiden unngår liknende søknadsbehandlingsfeil

Forskningsrådet fordelte høsten 2006 i alt 288 millioner kroner til norsk forskning i forbindelse med polaråret. De mottok søknader fra det norske forskningsmiljøet på 1,2 milliarder kroner.

— Det er regelen, mer enn unntaket at Forskningsrådet avslår et klart flertall av søknadene. Konkurransen skal være hard, skriver divisjonsstyreleder i Forskningsrådet, Knut Liestøl i en pressemelding.

Etter at et fagpanel hos Forskningsrådet har vurdert Nansensenterets søknad på nytt er det blitt konkludert med at dette ikke oppnådde karakterer på høyde med de prosjektene som har mottatt støtte.

Det internasjonale polaråret startet 1. mars. I løpet av året skal det fokuseres på klimaforskning i Arktis og Antarktis.