— Vi skal samarbeide med Helse Bergen og Høgskolen i Lillehammer (HiL) som har utviklet studiet i samarbeid med ulike akuttmedisinske miljøer i Norge, sier May Aasebø Hauken, instituttleder ved institutt for Videre-og etterutdanning ved Betanien diakonale høgskole i Fyllingsdalen.

Kommunikasjon viktig

Delttidsstudiet er fordelt på to år, og starter opp i september.

— Kommunikasjon er et av de viktigste redskapene helsepersonellet har. Det er av stor betydning både knyttet til samhandling mellom ulike typer helsepersonell i behandling av pasienter, og ikke minst knyttet til personer i kriser, livstruende og andre situasjoner, sier Hauken.

Hun forteller at helsevesenet er blitt mer avansert, at alle ledd innenfor bærer preg av det.

— Det skal noe til å takle alle de forskjellige situasjonene. Ambulansepersonellet kommer opp i situasjoner som krever mye, og må ha kunnskap for gjøre gode vurderinger til beste for pasientene, sier hun.

Samarbeid med Helse Bergen

Skolen vil samarbeide tett med Helse Bergen når det gjelder undervisning, timeplan og utvikling.

– I tillegg til teoriundervisning, vil studentene vil få hospitseringspraksis på sykehus og se hva som skjer med pasientene der. De vil få en stor bredde innenfor faget sitt, sier Hauken.

Behov for videreutdanning

Hauken legger til at det er behov for en slik videreutdanning og er usikker på hvorfor det har tatt så lang tid å innføre dette i Helse Vest.

— Helse Vest har hatt mye og god sykehusintern undervisning av ambulansepersonell, men dette gir ikke formell kompetanse, sier hun.