Økningen fra forrige måling, i februar 1999, er på 12 prosentpoeng. Samtidig skrumper motstanden inn fra 24 til 18 prosent.

Flertall for tunnel til tross, noen himler også med øynene når de hører om planene:

— Altfor dyrt!

— Én milliard kroner for å spare 10 minutter. Nei, vet du hva, da synes jeg pengene heller burde brukes til å utbedre det vi har av dårlige veier, sier trailersjåfør Bjarte Fagerholt, som kjører for Rune Næss Transport.

— Vi har mye trafikk ut til Åsane. Da trenger vi ikke Arnatunnelen. Vi har også mye trafikk til Sandsli og Kokstad. Skal vi østover derfra, kjører vi Nesttun-Arna.

— På den fæle veien langs Grimevatnet?

— Den er da ikke så ille. Vi er da vant til å kjøre på smale veier. Nei, da er det viktigere å bruke penger på å utbedre veien til Voss, slik at vi kunne kjøre i 80 hele veien. Eller la oss få en skikkelig vei til Os og Halhjem så snart som mulig, sier Bjarte Fagerholt.

På linje med H og Frp

Tunnel-målingen er tatt opp samtidig med målingen som viste at bybanen har oppslutning fra bare 39 prosent av bergenserne. Begge resultatene faller sammen med de posisjoner Høyre og Fremskrittspartiet har i disse sakene, med den presisering at Høyre lover å stå på avtalen om Bergensprogrammet, der bybanen er et sentralt element.

— Viser disse målingene at bergenserne har dreiet kraftig til høyre i samferdselspolitikken?

— Det kan vi kanskje si, og vi har uten tvil en stor jobb å gjøre, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hennes parti, Arbeiderpartiet, har programfestet både mer bybane og et klart nei til Arnatunnelen.

— For oss er miljøargumentet det viktigste både for å si ja til bybanen og nei til Arnatunnelen. Vi har et sårbart bysentrum, og prognosene for de neste 10 årene varsler en kraftig trafikkøkning, og da er ikke engang eventuell mertrafikk fra Arnatunnelen regnet med, sier Strøm-Erichsen.

- Trafikkaos i sentrum

— Jeg tror ikke på noen høyredreining hos folk, sier SVs Tom Skauge. Resultatet av meningsmålingen tyder heller på at folk ikke er klar over konsekvensene av å bygge en Arnatunnel. Det vil ende med et sant trafikkaos i Bergen sentrum. Men dette skal vi ha noen skikkelige runder på i valgkampen, lover Tom Skauge.

Høyres Monica Mæland er veldig glad for meningsmålingen.

— Nå gjelder det å få sving på planarbeidet, og så finne en god finansieringsløsning. Vi regner med at tunnelen må finansieres 100 prosent med bompenger, og vi har som mål at anleggsarbeidet skal starte i løpet av den kommende valgperioden, sier Monica Mæland.

Trailersjåfør Bjarte Fagerholt tror at høye bompenger i Arnatunnelen vil få trailersjåførene til å kjøre rundt, selv om tunnelen blir bygget.

— En tunnel gjennom fjellet til Arna vil bare øke trafikken av personbiler inn til sentrum. Da er det bedre å bygge dobbeltsporet slik at lokaltoget kan få bedre rutetider, sier han til BT.

Partiene har bestemt seg

Ettersom alle de politiske partiene i bystyret for lengst har flagget sine standpunkter i saken om Arnatunnelen, er det lett for velgerne å bestemme seg, hvis akkurat denne tunnelen blir det avgjørende for hvilket parti man skal stemme på.

Ja: Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Pensjonistpartiet.

Nei: Arbeiderpartiet, SV, Venstre, Senterpartiet og RV.

Meningsmålingen om Arnatunnelen ble tatt opp blant 600 bergensere.