Akkurat nå er 310.400 nordmenn uføretrygdet. Det er en økning på 2,5 prosent i løpet av ett år, viser ferske tall fra Nav.

10.000 unge

. Ved utgangen av juni i år er det 9700 unge uførepensjonister i alderen 18 til 29 år. Omkring tre prosent av alle uføre er yngre enn 30 år, og bare i løpet av det siste året har denne gruppen økt med 840 personer. Menn er i flertall.

— Økningen må delvis sees i sammenheng med at flere av dem som tidligere har gått på tidsbegrenset uførestønad nå har fått innvilget varig uførepensjon, sier Nav-direktør Joakim Lystad.

Han venter derfor at antall uførepensjonister vil komme til å stige ytterligere resten av året, fordi man nå er inne i en periode der stadig flere overføres til varig uførepensjon.

Psykiske lidelser

Diagnosestatistikken for unge uføre viser at de vanligste diagnosene er psykisk utviklingshemming, medfødte misdannelser/kromosomavvik eller psykiske lidelser.

I aldersgruppene over 30 år er det en gruppe som skiller seg klart ut. I aldersgruppen 45–49 år økte uføreandelen fra 9,2 i juni i fjor til hele 10,1 prosent i juni i år.

Blant alle kvinner over 30 år er det i all hovedsak psykiske lidelser og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet som er mest utbredt som årsak til uførhet.

Flest kvinner

Flere kvinner enn menn har fått innvilget tidsavgrenset uførestønad de siste årene. At veksten i andelen uføre er størst blant kvinner må sees i sammenheng med at det er en overvekt av kvinner som tidligere fikk tidsavgrenset uførestønad som nå har fått varig uførepensjon.

Over halvparten av de som har gått på arbeidsavklaringspenger i en periode, har endt opp som uførepensjonister.

Tidsavgrenset uførepensjon ble innført i 2004, men avviklet i 2010 da ordningen med arbeidsavklaringspenger ble innført. 49000 personer ble automatisk overført fra tidsbegrenset uførestønad til arbeidsavklaringspenger i mars 2010. Av disse er det 22000 som fortsatt går i denne ordningen. Mange av dem antas å ende opp i uførestatistikken.