Det er Skolenes landsforbund som nå har tatt 77 lærere ut i streik.

Sammen med Lektorlaget, Musikernes fellesorganisasjon og Utdanningsforbundet er Skolene landsforbund i konflikt med KS i årets tariffoppgjør.

Deres streikeuttak kommer i tillegg til Utdanningsforbundets opptrapping som BT meldte om tidligere fredag.

Landsomfattende

De 77 lærerne som tas ut i streik kommer fra Karmøy kommune, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Bergen kommune.

I Bergen rammer streiken følgende skoler:

  • Mjølkeråen skole: syv lærere
  • Holen skole: fire lærere
  • Sandgotna skole: fire lærere
  • Seljedalen skole: tre lærere
  • Ortun skole: én lærer
  • Storetveit skole: én lærer I en uttalelsen på nettsidene advarer Skolenes landsforbund mot at de er klare til å ta enda flere ut i streik:

«Vi trapper opp forsiktig da vi frykter dette kan bli en langvarig konflikt og at det kan bli behov for ytterligere opptrappinger. Vi har i denne opptrappingen også tatt ut barneskoler, da vi mener dette forsterker presset mot KS» skriver de, samtidig som de beklager at de siste dagers mekling mellom partene ikke har ført frem.

«Meklerne la opp til en variert arbeidsform i håp om at partene skulle «komme inn i et spor» som kunne lede fram til en god arbeidstidsavtale for Skole-Norge, og styre unna opptrapping av streiken».

Får konsekvenser

Rektor Elin Kvamme på Sandgotna skole hadde ikke fått informasjon om streikeuttaket før BT ringte fredag kveld.

Hun sier det er klart at dette vil få konsekvenser for dem.

— Vi har 46 pedagoger på skolen, men vi kan jo ikke sette inn lærere i deres jobb.

Hun har ikke oversikt over konsekvensene, men sier elevene vil få en oppstykket hverdag. Noen timer går som planlagt mens andre avlyses.

— Ellers går skolen vår som vanlig.

Verre senere i uken

Rektor Inger Marie Tørresdal på Holen skole sier uttaket av de relativt få lærerne blir gjeldende fra onsdag av. En av de uttatte er morsmålslærer, mens resten er på ungdomstrinnet.

— På torsdag blir det større konsekvenser da Utdanningsforbundet tar ut medlemmer i streik. Da er det stort sett alle lærerne på ungdomstrinnet som tas ut.

Tørresdal sier de skal ha et møte på mandag hvor de skal få oversikt over hvordan streiken rammer, og videresende informasjonen til kommunen.