Jenta har ikke nyresykdom, men diaré. Hun ble syk 26. februar, ble det opplyst på en pressekonferanse hos Mattilsynet torsdag ettermiddag.