Oppsynsmann Sverre Tveiten i SNO opplyser til Bergens Tidende at det i forrige uke ble konstatert enda en jerveyngling i dette området.

Dermed ga Direktoratet for naturforvaltning fellingsløyve og fredag og lørdag ble tispen og ungene avlivet av SNO-ansatte. Dette er andre gang på to uker at SNO har fått i oppdrag å avlive jerv i Lærdalsfjellene.

Lørdag for en uke siden sa førstekonsulent Knut Morten Vangen i artsavdelingen i DN til Bergens Tidende at direktoratet i mars i år gjorde vedtak om at det kunne felles en jerv under lisensjakt i Lærdal kommune. Men ingen jerv ble felt.

I vedtaket het det at hvis det ble påvist yngling også denne vinteren, ville DN vurdere hiuttak. Alternativet med hiuttak — altså at jervetispe med valper avlives i hiet - øker effekten i innsatsen for å redusere skadene i sauebestanden.

DN er blitt kritisert for at det avlives dyr i hiet sitt i ynglingsperioden. Men det er gjort politisk vedtak om at det ikke skal legges til rette for yngling av jerv i dette området fordi jerven gjør så stor skade på sauebesetningen. Og det er lagt klare politiske føringer på at det om nødvendig skal gis adgang til hiuttak, sa Knut Morten Vangen til Bergens Tidende.