Mange ulike forslag, ingen tydelige allianser og intet avsluttende vedtak. Men nå ser det ut til å ordne seg.

Prosessen er i ferd med å skape mange politiske tapere, men bare en vinner. Arbeiderpartiet har fått den fusjonen de har støttet helt siden styrene i Gaia og HSD kom med sine fusjonsplaner. Gjennom fusjonen virkeliggjøres en minst 30 år gammel politisk drøm om å slå sammen alle selskap som kjører rutebuss i Hordaland. Arbeiderpartiet har hele tiden vært spydspissen i dette arbeidet, og ser ut til å nå sitt mål.

Prosessen har en like klar taper, og det er nåværende byrådsleder og tidligere finansbyråd Henning Warloe. Han har like til det siste argumentert meget intenst mot fusjon og for et salg. Han har på den måten argumentert seg opp i en gedigen politisk fallhøyde. Nå ligger han der, sammen med resten av byrådet.

Fremskrittspartiet fremstår som den andre store taperen. Partiet krevde at byrådet skulle bryte sin budsjettavtale med Arbeiderpartiet og selge Gaia før 18. desember. Det var helt utelukket for partiet å vente til over nyttår. Bøyde ikke byrådspartiene av, ville partiet gå inn for fusjon. Byrådspartiene kunne ikke la seg presse til et slikt opplagt politisk avtalebrudd. For Frp ble nederlaget dobbelt. Deres primærønske, nemlig salg av Gaia, får ikke flertall. Dessuten forsterkes oppfatningen i byrådspartiene om at Frp er et parti man ikke kan stole på.

Byrådspartiene er den tredje store taperen. De var i forhandlinger med SV og RV villige til droppe salg av Gaia frem til kommunevalget i 2007. Så fikk det bli opp til velgerne å avgjøre dette spørsmålet. I stedet blir det fusjon, noe i hvert fall Høyre misliker meget sterkt.

Også de to venstrepartiene RV og SV har tapt. De kunne i går ha hindret et salg av Gaia og samtidig unngått fusjon. Men partiene gapte over for mye ved å kreve selskapet fredet for ethvert salgsfremstøt til 2011. Å binde opp bystyregrupper som først velges til neste år, er ikke god partiskikk i noen partier. Dermed blir det fusjon, noe de to partiene i utgangspunktet ikke ønsker.

Dette er skrevet tre dager før bystyrets møte, og inneholder et viktig forbehold. Hvem vet om Frp trekker en ny politisk kanin opp av hatten mandag?