ANNE-GRETHE DAHL

Hver eneste tirsdag og torsdag ettermiddag i hele vinter har en dugnadsgjeng mannfolk fra nabolaget banket og hamret, saget og murt på møllen som nå tar form i elven mellom staddaen og Nattlandsveien.

Fremdeles gjenstår mye arbeid, men dugnadsgjengen er i rute. Først ved åpningen av Årstaddagene 17. september skal snoren klippes.

Tro mot fortiden

Opprinnelig hadde Christie gård både mølle, kvernhus, vaskehus med vaskekulp, grisehus og smie. Små hus som nå er borte.

— På sikt kunne vi tenke oss å gjenreise flere av disse husene. Men nå konsentrerer vi oss om møllen. Dessverre finnes ikke tegninger av den opprinnelige, som var i forfall da den ble revet rundt 1925. Men vi mener vi nå bygger en mølle tilnærmet lik den som sto her for hundreogfemti år siden, forklarer Willy Monsen ivrig og klatrer over gjerdet langs elven.

Vi rusler langs den nye, tørrmurlagte stien bort til møllen. Stikker nesen inn døråpningen. Mmm, det lukter naust og gammel trebåt.

— Ja, her foregår alt på gamlemåten. Trevirket er i alen og innsatt med femti/femti linolje og råtjære, forklarer Monsen stolt.

Viktig for nærmiljøet

På taket og inne i det vesle huset jobber Kjell Arne Jensen, Tor Aarseth, Olaf Bastiansen og Fredrik Wolff. Fire av i alt 16 mannfolk som trofast har stilt opp på dugnadsarbeidet.

— Nysgjerrige forbipasserende stopper stadig for å spørre hva vi holder på med. Og vi forklarer så gjerne, smiler Jensen. Han er formann i Norges Velforbund, hovedorgan for over 2500 velforeninger landet rundt. Jensen vet godt hvilken symboleffekt det har for nærmiljøet å skape slike sosiale verdier.

Sammen med dugnadskollega Wolff har han gått på møllekurs for å kunne betjene møllen.

— Mange barn og unge har ikke peiling på hvor melet i butikkhyllene kommer fra. Vi gleder oss voldsomt til å vise dem det, smiler Jensen og hamrer videre.

Trenger mer penger

For å få realisert mølledrømmen har Christieparkens Venner hittil solgt 322 andelsbrev pålydende 150, 500 og 1000 kroner. Kommunen, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner har dessuten bidratt med større beløp.

Men fremdeles mangler de rundt 100.000 kroner før møllehjul, vannrenne og kvernstein er på plass. Bidrag mottas derfor med takk til kontonummer 6526.05.04422.

— Christie mølle blir så solid bygget at den helt sikkert står i mange hundre år. Dette blir en perle. En turistattraksjon, lover Willy Monsen begeistret.

Vi tviler ikke.

ILDSJELER: Initiativtaker Willy Monsen (til venstre) og regnskapsfører Rolf Amundsen er to av prosjektets ildsjeler. Nå håper de folk graver dypt i lommene for å hjelpe dem i mål.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ
IDYLLISK: Dugnadsgjengen blir stadig tilsnakket av nysgjerrige forbipasserende. Og Olaf Bastiansen stopper gjerne sagingen på taket for å forklare.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ