Det er sjette året fredssymposiet arrangeres. Hovedforeleser har hele tiden vært fredsprofessor Johan Galtung. Han har funnet tilbake til røttene sine ved å bygge hytte i Jondal, der Galtung-slekten kommer fra.

Bak fredsarrangementene står tidligere ordfører, bonde og entreprenør Leif Galtung. Sammen med prosjektleder Per Eikeland arbeider han nå for å få til et permanent Nordisk fredsakademi i en nedlagt skolebygning i bygda Herand. Målet er å kombinere fredsundervisning på høyskolenivå med en linje i medier og kommunikasjon for videregående skole.

Hyttetomt

– Vi er vel ikke mer fredelige i Jondal enn andre steder. Men vi har lite vold og kriminalitet her, sier Per Eikeland når han får spørsmålet om bakgrunnen for det sterke fredsengasjementet.

Og Leif Galtung supplerer med å fortelle at bakgrunnen for at fredssymposiet kom i gang var at han hadde solgt hyttetomt til sin slektning Johan Galtung og så fant ut at kommunen burde utnytte den kjente fredsprofessorens kompetanse.

Eikeland og Galtung legger også vekt på at utvikling av undervisningstilbud vil være et viktig bidrag til arbeidsplasser og ressursutnyttelse i kommunen.

De to kan glede seg over at interessen for fredssymposiet har økt år for år siden det ble satt i gang i 2000. I fjor kom rundt 200 personer til bygda for å følge forelesninger om fred og delta i diskusjoner. I år håper arrangørene at det utvidede tilbudet vil trekke enda flere. I år lanseres også det første studietilbudet i Nordisk fredsakademi, en ukes intensiv undervisning i fred og konfliktløsning som kan inngå som del av et høyskolestudium.

Fred og kommunikasjon

En arbeidsgruppe der blant andre Johan Galtung har deltatt, har utredet hvordan Nordisk fredsakademi i Jondal kan organiseres. Gruppen mener det er en god kombinasjon å ha en videregående linje med et personale som kan ta seg av administrasjon og praktisk tilrettelegging også for Fredsakademiet. Og Herand skole, som ble modernisert i 1980-årene og nedlagt i 2004, har god plass til både skole og fredsakademi.

– I 2007 satser vi for fullt, sier Eikeland som er engasjert av kommunen i deltidsstilling som prosjektleder.

Starter 18. august

Nordisk fredsakademi i Jondal skal tilby helge— og ukeskurs i fred og konfliktløsning. Målgruppen er studenter som vil ta et delemne i faget freds- og konfliktløsning, lærere som vil videreutdanne seg, elevene på den videregående linjen og andre engasjerte.

Selv om ikke alt er på plass, starter fredsakademiet med et intensivt ukeskurs allerede 18.august i år.

Eikeland og Galtung forklarer at det blir to arrangementer – selv om alt blir på samme sted og delvis med de samme foreleserne. Det er Hardanger-symposiet i fred lørdag og søndag der det blant annet vil bli diskutert fred og religion, økologi, helse og ernæring i et fredsperspektiv.

Uken etter er det Nordisk fredsakademi med åtte timers forelesning daglig. Også her er Galtung sentral, og i tillegg kommer professor Håkan Wiberg fra København og fredsforskeren Jan Øberg fra Lund i Sverige.

Hovedforeleser Johan Galtung har røtter i Jondal.
KNUT STRAND
Herborg Kråkevik fra Jondal skal underholde på fredsarrangementet.
ØRJAN DEISZ