Det er Vilhelm Bjerknes vei som går forbi Slettebakken skole. Og når Sletten Senter ligger rett over på andre siden av veien, kan man tenke seg at trafikken er stor til tider.

— På en vei som dette er det opplagt at 50 km/t er altfor høyt fartsgrense. På den korte strekningen som går mellom skolen og Sletten Senter har vi nå bygget opphøyde gangfelt som er merket på en spesiell måte, med sjakkbrettmønster, forteller Johnny Sjåstad i seksjon for plan og forvaltning hos Statens vegvesen.

Første med sjakkbrett

— Vi hadde møter med skolen, og elevene ble engasjert til å være på planleggingen. Det gjaldt å finne ut hvor de beste plasseringene var. Resultatet var at det ble bygget to opphøyde gangfelt med ganske kort avstand. Ett midt mellom skolen og Sletten Senter, og ett litt lenger sør, med overgang fra skolen til Bergenshallen, sier Johnny Sjåstad.

Han opplyser at gangfeltene ved Slettebakken skole er av de første i landet som merkes med sjakkbrettmønster. Dette mønsteret vil bli vurdert med tanke på nye retningslinjer/normaler for fartsdempende tiltak. Også utformingen er spesiell. Den er gjort i nært samarbeid med Gaia, slik at leddbusser kan kjøre trygt over uten å skrape nedi asfalten.

Landåsprosjektet

— I det vi kaller Landåsprosjektet skal Statens vegvesen og Bergen kommune prøve ut nye tiltak og strategier for trafikksikkerhet i nært samarbeid med innbyggere og virksomheter på Landås.

— Dette er det første tiltaket av dette slaget i området. Hvordan vil dere fortsette?

— Vi har planer om samarbeid også i Wiers Jenssens vei, Hagerupsvei og Nattlandsveien, sier Johnny Sjåstad.