Tre personer ble tiltalt etter at 15 år gamle Ragnhild Helsengreen omkom i en leilighet i Solheimsviken 31. juli i fjor.

Blant dem er en 19 år gammel mann som tilbrakte mye tid med Helsengreen i dagene før hun døde. De to andre er et tidligere samboerpar — en 33 år gammel kvinne og en 35 år gammel mann, som bodde i leiligheten der Helsengreen døde.

De tre ble tiltalt for å ha forlatt Helsengreen i hjelpeløs tilstand.

I dag kom dommen i Bergen tingrett. Alle de tre tiltalte er frifunnet.

«Avgjørende for retten er imidlertid de tiltaltes forklaringer om at fornærmede, etter en kortvarig periode der de trodde det kunne være overdose, kviknet noe til. De mente derfor at ambulanse ikke lenger var aktuelt. Retten har ikke bevismessig grunnlag for å kunne tilsidesette de tiltaltes forklaringer om at det var en forbigående tilstand av hjelpeløshet. Forklaringene er også i noen grad underbygget av videoopptaket kl 09.15», heter det i dommen.

Fikk sprøyter

30. juli i fjor dro Helsengreen og 19-åringen sammen til Nygårdsparken, der de kjøpte heroin. 15-åringen var da på rømmen fra barnevernsinstitusjonen Kasa Flatøy.

De to dro også til Kirkens Bymisjon for å få tak i rene sprøyter. Omsorgsbasen er kun åpen for kvinner, og Helsengreen gikk derfor alene opp til ekspedisjonen for å få sprøytene.

Avdelingsleder Kolbjørn Gunnarson i Kirkens Bymisjon sa i retten at Helsengreen ble trodd da hun fortalte at hun var 18 år gammel.

— Hvis vi er usikre på alderen, kontakter vi Barnevernet. I dette tilfellet var vi ikke usikre nok, så det ble ikke tatt kontakt med Barnevernet. Slik vi har vurdert det, ble prosedyrene fulgt. Vi skal være et lavterskeltilbud, og kan ikke kreve legitimasjon, sa Gunnarson i retten.

Helsengreen, 19-åringen og 33-åringen gikk sammen fra Nygårdsparken til samboerparets leilighet.

— De var våte og kalde og trengte et sted å overnatte, forklarte kvinnen i retten.

Satte sprøyte

Hun har innrømmet at hun satte en sprøyte med heroin på 15-åringen hjemme i leiligheten.

— Jeg var overbevist om at hun var myndig og at hun hadde tatt et selvstendig valg. Jeg trenger selv hjelp til å få satt sprøyter, og da vil jeg ikke si nei til andre, forklarte 33-åringen.

I retten ble det vist en video av tenåringen, som var tydelig dårlig. Filmklippet viser hvordan 19-åringen og 33-åringen prøver å få liv i henne. Påtalemyndigheten hevder at 33-åringens samboer tok fra henne telefonen med makt da hun ville ringe etter ambulanse.

— Jeg ba dem revurdere om det var behov for ambulanse. Vi hadde hatt to razziaer for ikke så lenge siden, og jeg ville ikke ha problemer med politiet og husverten, sa 35-åringen i retten.

Etter en stund kom Helsengreen til bevissthet.

— Da trodde vi faren var over, sa 19-åringen i sin forklaring. Kort tid senere døde Ragnhild Helsengreen.

Retten mener de tiltalte ikke kan klandres for at de lot være å ringe ambulanse.

«Ut fra de tiltaltes forestillinger der og da om at det ikke lenger var en fare forbundet med at Helsengreen sovnet, finner retten det etter dette vanskelig å rette sterke bebreidelser mot de tiltalte for at de unnlot å tilkalle medisinsk hjelp», heter det i dommen.

«Det var en tragisk feilvurdering av situasjonen når de tiltalte fremfor å tilkalle legehjelp lot fornærmede sovne igjen», skriver dommeren.

Retten legger likevel avgjørende vekt på at de tiltalte overvåket 15-åringen, at hun gradvis kom seg, og at de trodde at hun ikke lenger var i fare.