Slik gikk samtalen med Tommy Guldbrandsøy, lederen av ekspansjonskontoret i Bergen:

— Når åpner dere første butikk?

— Det kan jeg dessverre ikke si.

— Når åpnet dere kontor i Bergen?

— Du, det kan jeg ikke si noe om.

— Hvor mange ansatte er dere?

— Dessverre. Jeg har ikke lov til å si noe som helst til pressen.

Det startet så trivelig med en hyggelig damestemme som satte over til sjefen. Deretter ble det fullstendig stopp. Det eneste Guldbrandsøy til slutt ville si, var navnet på Lidl sin administrerende direktør i Norge: Jesper Innes.

Fra sentralbordet er beskjeden enkel: Innes sitter i møte. På mobiltelefonen er tonefallet strengt. Dessuten er språket dansk: «Jesper Innes. Jeg kan dessverre ikke komme til telefonen i øyeblikket. Men legg igjen beskjed etter tonen, så ringer jeg tilbake. Takk!»

Han fulgte aldri opp.

Heller ikke eierne av de to tomtene, Norsk Medisinaldepot og familien Storegjerde i Naustdal vil si ett eneste ord. Og Guldbrandsøy har «ingen kommentar» til de tomtene kjeden har søkt om å få bruke.

Det er en del av Lidl sin strategi ikke å uttale seg til pressen. De vil ikke si noe om hvordan konseptet ser ut, når de skal åpne i Norge eller hvor.