• Det vil ta en generasjon å rette opp i matematikk-forfallet, sier Ursula Evje (Frp) i Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Bt.no har samlet ti oppgaver fra en større prøve i matematikk på lærerhøgskolen. I motsetning til studentene, får du svaralternativer. Ellers er oppgavene autentiske. Mens du regner, får du også vite hvor mange prosent av studentene som klarte hver enkelt oppgave. Studentene som deltok, hadde forkunnskaper tilsvarende minst ett år med matte fra videregående skole, og hadde gjennomført ti vekttall matte i lærerutdanningen. Klikk lenke i høyre marg for å ta testen nå!

Ursula Evje sitter i sin annen periode i komitéen og sier:

— Sivilingeniørutdanningen NTNU har bare avslørt toppen av et isfjell. Det er et formidabelt kompetanseforfall i hele utdanningssystemet når det gjelder dette faget, og det vil gi en akkumulert samfunnseffekt over svært lang tid, sier hun.

— Et stort antall lærere har så dårlig egenkompetanse i faget at stadig nye årskull med barn vil komme ut med det samme problemet. Dersom vi forandrer lærerutdanningen, vil det ta fem år før disse lærerne virker i skolen, og betydelig lengre før det får virkning i videregående skole, sier Evje.

Helt uten kvalitetssikring

— Det vil forundre meg mye om flertallet av de nye lærerne som kommer ut fra de statlige høyskolene de nærmeste årene, vil kunne gi sine elever bedre kompetanse enn de har selv i matematikk og naturfagene, sier hun.

Ursula Evje har akkurat fått tilgang på en evaluering av fem statlige høyskoler med lærerutdanning. Evalueringen er foretatt av Norgesnettrådet.

— Dette rådet avslører at kvalitetssikringssystem er totalt fraværende ved alle de fem høyskolene. Jeg regner med at mangel på kvalitetssikring er det samme i resten av det statlige høgskolesystemet, sier stortingsrepresentant Evje.

- Meget alvorlig

Bergens Tidende har bedt utdanningsminister Kristin Clemet kommentere avsløringene som NTNU nå har gjort av «verdien» av toppkarakter 5 og karakter 4 i matematikk fra videregående skole. Hennes statssekretær Bjørn Haugstad svarer:

— Det er ingen tvil om at det bildet som tegnes fra NTNU er meget alvorlig. Omfanget av dette problemet får man et bilde av gjennom OECD-undersøkelsen av norsk skole, som viser at norske elever skårer gjennomsnittlig i matematikk og naturfag og at de har dårligere læringsstrategier enn gjennomsnittet i OECD, sier Haugstad.

— Problemet er at det ikke finnes noen enkle løsninger, da ville de vært tatt i bruk for lengst, sier han.

UNDERVISNING I FORFALL: Kompetanseforfallet er formidabelt i matematikk, sier stortingsrepresentant Ursula Evje.
ARKIVFOTO: Richard Sagen