BT fulgte i går utviklingen i oljelekkasjen fra «Rocknes» både fra helikopter og båt. De verste konsentrasjonene av svartglinsende tungolje ble observert nær havaristen, i farvannet utenfor Alvøen og Kongshavn. Her registrerte vi en rekke oljeskadd sjøfugl. Noen var i ferd med å bukke under, og liknet mest oljeklumper der de forsøkte å holde seg flytende.

Helt inn i Byfjorden lå det tynn oljefilm i overflaten. Fra Sotrabrua og sørover mot havaristen økte omfanget av tilgrisingen både i sjøen og langs fjæresteinene.

Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund nøler ikke med å kalle forliset en miljøkatastrofe.

Spredd seg til Øygarden

En rekke fartøyer var i hele går i ferd med å legge ut oljelenser, men oppsamlingsarbeidet kom først i gang minst syv timer etter forliset. Da hadde betydelige mengder tungolje alt fulgt den sterke strømmen nordover. Tidlig i går ble det meldt om oljeforurensning langt nord i Hjeltefjorden, ved Rong i Øygarden. Her var mange måker hardt oljeskadd.

Det var lagt ut om lag to kilometer med lenser ut på ettermiddagen i går.

Forurenset idyll

Da BTs medarbeidere kartla omfanget av miljøkonsekvensene i dagslys, så det verst ut rundt holmene og vikene i Kongshavn. Seigtflytende masse og stram eim av tungolje preget den vanligvis så idylliske skjærgården.

Hege Lund og Per Magne Eikeland fra Fana Røde Kors drev søk etter savnete med sjøkikkert. De hadde begge registrert en god del død sjøfugl i området. Mannskaper som gikk langs land avlivet noen fugler som ikke kunne reddes.

Overvintrende ender

— Hittil er 300-400 skadde sjøfugl observert, meldte Norsk Natur Informasjon (NNI) i går ettermiddag. Skrekkscenariet er at oljen skal forurense det nasjonalt viktige fuglereservatet på Herdla. Verneinteresser fryktet den verste oljekatastrofen i Hordaland i etterkrigstiden.

Alvøypollen, like ved havaristedet, er en nasjonalt viktig overvintringsplass for dykkender, med inntil 600 kvinand og 300 toppand, opplyser Arnold Håland i NNI. Noen av endene i dette området hadde tynn oljefilm i fjærdrakten, men var foreløpig ikke hardt skadet.

Ødelagte muslinger

På «Holmen» på vestsiden av Bjorøy gjorde Alf-Roald Sætre opp den triste status. Han er medeier i spisestedet Cornelius og Skjellmannen, som driver med mottak av skjell for videresalg.

Han hadde muslinger, kamskjell og oskjell stående i sjøen, like under overflaten. Det som skulle bli delikatesser, var i stedet stygt tilsølt av olje.

— Jeg vil anslå verdien av skjellene til rundt 150.000 kroner. For meg er dette mange penger tapt. Det er surt, men problemene mine blir likevel små når man ser på den tragedien som ligger der borte, sier Sætre og peker mot det havarerte skipet lenger nord i leden.

Ikke forsikret

Sætre hadde ikke forsikret skjell-verdiene sine, men sier han vil vurdere å kreve erstatning for tapene han er påført etter forliset.

— Jeg får kanskje kreve erstatning, uten at jeg i øyeblikket vet hvem kravet skal rettes mot, sier han.

I går kveld visste ikke Kystverket hvor mye av oljen fra «Rocknes» som hadde lekket ut. Det får man først svar på når det er målt hvor mye olje som er igjen i skipet. «Rocknes» hadde blant annet 445 tonn tungolje om bord, tillegg til 67 tonn marin diesel og 21 tonn smøreolje om bord.

SKJELLTAP: Alf-Roald Sætre hadde skjell og muslinger for 150.000 kroner stående i sjøen på mottaket utenfor Bjorøy. Nå frykter han store tap som følge av oljeforurensningen.
TILGRISET: Oljesøl i Vatlestraumen sett fra luften. I går hadde det spredd seg nordover Hjeltefjorden. Ingen vet hvor mye olje som har lekket ut av «Rocknes».