Jeg er villig til å avskrive hennes tidligere uttalelser på kontoen for mislykkede valgkamp-utspill og debatten burde dermed vært over. Men Orheim gir seg ikke. Oslos borgerlige byråd beskyldes for å «gå rett i skyttergraven» i stedet for å være opptatt av å øke barnehagedekningen. Men er det så underlig å ta til motmæle mot gale angrep fra selveste ministeren?

Orheim henger seg opp i en uttalelse om at barnehager ikke er et satsningsområde for Høyre. Det er i og for seg riktig fordi skolen er vårt fremste satsingsområde. Men at det ikke er et satsingsområde betyr ikke at vi ikke tar vår del av ansvaret. Etter at Høyre overtok styringen i Oslo etter Ap i '97 har dekningen gått opp fra 72 prosent til 75 prosent. Pr. januar '01 er det iverksatt 8 kommunale byggeprosjekter i tillegg til at flere private barnehager får kommunal garanti. Dette øker dekningen ytterligere. Uansett kan det være greit å merke seg at Statistisk Sentralbyrå flere ganger har påvist at barnehagetilbudet er best i Høyre-styrte kommuner, mens Ap har lite å vise til.

La meg presisere at jeg ikke er tilfreds med barnehagedekningen i Oslo, til tross for at den ligger over Ap's definisjon av «full dekning». Fortsatt trenger mange barn plass, og pga. demografisk utvikling fins det bydelsvise forskjeller. Uansett hadde det vært mer konstruktivt av barnehageministeren å bidra med økonomiske ressurser, f.eks. ved å støtte Høyres forslag om økt statsstøtte, fremfor verbale angrep mot en kommune som gjør jobben.

Orheim vil fortsatt ikke rette kritikk mot den dårlige barnehagedekningen på kun 57 prosent i Ap-styrte Bergen. Er det slik at egne partifeller må vernes?

HEIDI LARSSEN, LEDER AV HØYRES BYSTYREGRUPPE OSLO OG STORTINGSKANDIDAT