TERJE VALESTRAND

HÅVARD BJELLAND (foto)

I 1905 var det statsministeren som spilte de fremste fioliner, mens Stortinget var rammen, og kongen ikke med i det hele tatt.

I går, 100 år senere, var det omvendt. Stortinget hadde regien, kongen og hans familie bokstavelig talt i sentrum. Mens statsministeren satt som tilhører, med sin regjering.

Med andre ord: Alle var der.

Tidligere presidenter — som nå er fylkesmenn - fylket seg bakerst i rotunden. Sammen med andre øvrighetsmennesker som biskoper, generaler ombudsmenn og revisorer.

Den som ikke var innenfor på Stortinget i går, må ha følt seg temmelig utenfor.

Bare presselosjen kunne vise til ledige plasser. For her var ikke tev av verken nyheter eller statsrådsblod. Bare glitter og stas, og det er jo ikke så stas.

Kåre, men ikke Nelson

Og Stortinget brøt med to - nærmest hellige - prinsipper i går: For første gang ble et møte ikke referert. De ellers så flittige referentene hadde fått fri, de som ellers er til stede på alt fra åpne møter til strengt hemmelige sammentreder bak lukkete dører.

Følgelig vil det ikke bli mulig for fremtidens forskere å finne ut nøyaktig hva som ble sagt og gjort i Stortinget 7. juni 2005.

Dessuten brøt presidentskapet med en regel de pukket på senest sist uke: At ingen andre enn folkevalgte og regjeringens medlemmer har anledning til å ta ordet og tale i Stortinget.

I forrige uke fikk legendariske Nelson Mandela nei.

I går fikk den ennå ikke fullt så legendariske Kåre Conradi ja. Med bestemte skritt steg skuespilleren opp på presidentens podium, og deklamerte Inger Hagerups dikt «En sang om landet», en kjærlighetserklæring til vårt land og vårt folk, skrevet til 50 årsmarkeringen av unionsoppløsningen - altså i 1955.

Nasjonalt og nordisk

Et blikk over samlingen av folkevalgte i går ga et sterkt nasjonalt preg. Vi talte 33 kvinnelige bunadsvalgte, og 10 menn i samme kledning. I tillegg hadde tre av statsrådene valgt bunad, nemlig olje/energi-, forsvars- og samferdselsministeren. Det gjorde et visst inntrykk. At kulturministeren ikke bar bunad på en slik dag, ble også kommentert. Særlig når Valgerd Svarstad Haugland har en så vakker Hardangerbunad - selve nasjonalen, alle bunaders mor.

For balansens skyld hadde stortingspresident Jørgen Hårek Kosmo invitert sine tre kolleger fra Finland, Danmark og naturligvis Sverige, for å følge høytideligheten fra diplomatlosjen.

På den måten ble det sterkt nasjonale balansert med en snev av internasjonal tilstedeværelse.

Kongen på jobb igjen

Det store samtaleemnet under smalltalken før og etter høytidsstunden var naturlig nok kongens helse. 7. juni var hans første offisielle arbeidsdag etter nær tre måneders sykmelding.

Og kongen kom, uanstrengt opp alle trappene, der stramme gaster sto plassert med AG 3'en over skuldrene. Og han virket ganske opplagt.

Under presidentens tale om de historiske begivenhetene i 1905, slappet majesteten av i sin stol, og lo medrivende ved et par passasjer.

Kanskje filosoferte han over den lille håndfull ungdommer som kastet seg foran bilkortesjen da han og dronningen kom i åpen bil til Stortinget. Protesten gjaldt angivelig besøket av et amerikansk hangarskip i Oslo denne uken, pluss forsvarsminister Donald Rumsfeld.

Opptrinnet medførte at kongens bil måtte vente til de unge effektivt var fjernet fra den nylagte brosteinen på Karl Johans gate.

Et lite avbrekk i en ellers strengt regulert kongelig arbeidsdag.

Og et minne om at Norge er et demokrati, med alles rett til å ytre seg.

100 år etter Michelsens kupp mot svenskekongen.

<b>LITT POMP, LITT PRAKT:</b> Hans Majestet Kongen kommer til Stortinget pyntet i all sin bunadsprakt.<p/> FOTO: BJØRN SIGURDSØN, SCANPIX
<b>I ALL ENKELHET:</b> Stortingspresident Jørgen Hårek Kosmo tok imot det Norge har å by på av makt og myndighet til 100 årsmarkeringen i går. Ingen overdådig feiring, men verdig.<p/>
<b>MANNEN OG VERKET:</b> 100 år etter sin bragd er Christian Michelsen fortsatt sentralt plassert vår historie, om enn på et noe lavere plan enn dagens makthavere.<p/>
<b>FRISKMELDT:</b> Kong Harald virket frisk og opplagt da han i går gjenopptok sitt arbeid etter tre måneders sykmelding.<p/>
<b>YTRING:</b> Seks ungdommer, kledd som Guantanamo-fanger kastet seg foran den kongelige kortesjen da den forlot Stortinget. Aksjonen var en protest mot USAs krigspolitikk, og Norges nære allianse med landet.<p/>