Gjennom sommeren opplever mange av hans artsfrender det motsatte: Kattunger som blir dumpet levende i en søppelcontainer. Kaniner som ”glemmes igjen” ved en parkeringsplass. Hunder som avlives når familien skal på ferie. Sommeren er et mareritt for mange dyr.

Sommeren er høytid for sadisme, mishandling og vanskjøtsel av dyr. Likevel er det svært sjelden at brudd på dyrevernloven gir konsekvenser. Hvis man mishandler et dyr er risikoen for å bli straffet minimal.

Dyrebeskyttelsen Norge har i en årrekke arbeidet for et samfunn der dyr respekteres og verdsettes som medskapninger. Vi arbeider for generell beskyttelse for dyr, der brudd på dyrevern loven ikke ignoreres, men straffeforfølges. Vi trenger din hjelp for å skape et samfunn der dyr kan leve uten å lide.

Hva synes du om denne måten å kvitte seg med dyrene på? Si din mening.

Felix er en av de heldige dyrene som kan gå sommeren blidt i møte.
Hilde Emilie Larsen