I dag åpner Bergen Museum et eget Christie-rom, tilegnet sin grunnlegger. De som tar turen, vil more seg over det de ser. Her er natthuen, feltsengen og ikke minst glasspokalen -Glasspokalen brukte han å fylle med vin, forteller førsteamanuensis Kari Gaarder Losnedahl, ansvarlig for den nye utstillingen.

Det var nettopp til selskapslek glasspokalen ble brukt. Tre liter vin rommer den. Kari Gaarder Losnedahl har selv kontrollert at det stemmer. Den som klarte å tømme den på en kveld, skulle få den, lovet Christie. Mange prøvde, og pokalen med vin gjorde stor lykke i mange selskap. Bare en klarte det, kantor Bøschen. Selv om lokket på den spesielle glasspokalen er skadet, er den blank og fin der den står på utstillingen.

Museets grunnlegger

Det er et rom i tredje etasje i Bergen Museums kulturhistoriske samlinger som nå er innredet til ære for Christie. Den kjente stortingspresident, stiftamtmann, sorenskriver og tollinspektør, som levde i tiden 1778 til 1849, grunnla Bergen Museum. Dessuten sikret han at Norge fikk beholde mange av sine lover under unionen med Sverige. Dermed er det aktuelt nettopp i år å innrede et eget rom til ære for Christie.

Mørkegrønne vegger med en dyp rødfarge øverst gir Christie-rommet et særpreg. Noen av stortingspresidentens stasmøbler og spesielle eiendeler har fått plass i rommet. Arkitekt Anne Aspen og faglig ansvarlig, Kari Gaarder Losnedahl, har valgt ut gjenstandene og sørget for at rommet ikke er overlesset.

Medisiner og reiseseng

Medisinkofferten hans og reisesengen er noe av det første vi legger merke til. Fortsatt finnes såpe, kamferdråper og avføringsmiddel i kofferten, en trekasse dekket med selskinn. Feltsengen er 193 cm lang og 67,5 cm bred. 32 kilo veier den, og det var nok helst tjenerne som bar den på reisen. På veggen finner vi et sitat av eventyrsamler P. Chr. Asbjørnsen om hva uforstyrret søvn betyr for vederkvegelse og fornyelse.

Blant praktmøblene legger vi merke til et stilig skrivebord med blekkhus og noen medaljer liggende. Christie samlet på mye. En av hans notisbøker og hans gåtesamling finnes her og. Men forfatter Kristofer Nagel Janson ville bare ta med 122 av hans 213 gåter. «Sume vaaro uhøvelega til at koma paa Prent, andre vaaro rent dansk», skrev Janson.