På en pressekonferanse presenterte byrådspartiene løsningen de er kommet frem til i bybanesaken. Der kom det frem at KrF likevel vil støtte en bybanetunnel fra Kjøttbasaren-området i bystyret. Riktignok etter at de først har stemt for sitt eget forslag om bybane langs Bryggen.

— Vi erkjenner at det ikke er flertall for vår foretrukne trasé. Derfor har vi prøvd å være konstruktive i samtaler med de andre, sier gruppeleder for KrF, Marita Moltu.

Det står i kontrast til det hun sa forrige uke. Da gjorde hun det klart at partiet ikke kunne stemme for løsningen som gjorde at Filip Rygg gikk av som byråd.— Vi må forholde oss til det vi tidligere har sagt om Bybanen gjennom sentrum. Vi har en byråd som har gått av på dette, og det ville vært veldig vanskelig for oss å stemme for en løsning som ikke inkluderer en samlet faglig anbefaling, sa Moltu så sent som 30. mai.

- Hvorfor har dere skiftet mening fra forrige uke?

— Nå er det en ny innstilling, der vi har fått presisert flere momenter som var viktige for oss, svarer Moltu.

La til én setning

Hun viser til innstillingen som de tre byrådspartiene er blitt enige om. En nærmere gjennomgang viser at den i realiteten kun skiller seg fra byrådets innstilling med en setning: I punktet «Behovet for tilleggsutredninger i reguleringsfasen må avklares før arbeidet med reguleringsplanen formelt startes opp», er det lagt til følgende:

«og bystyret ber byrådet legge frem resultatene fra tilleggsutredningene for bystyret i en egen sak» .

Hva det betyr, var ikke så lett å bli klok på under pressekonferansen.

Ifølge byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen betyr det kun det som står, nemlig at bystyret skal skal bli informert om resultatene av tilleggsutredningene som skal lages.

- Vanskelig, men fullt mulig

— Traseen med tunnel fra Kjøttbasaren-området er ikke like godt utredet som de andre alternativene. Derfor må det lages en rekke tilleggsutredninger, om alt fra grunnforhold og antikvariske hensyn. KrF ønsket at det skulle presiseres at disse utredningene må presenteres bystyret formelt som en egen sak, og det synes jeg er rimelig, sier hun.

- Skal bystyret da stemme på nytt over om det fortsatt ønsker denne traseen?

— Nei, det ligger ikke inne at det blir en ny avstemning, svarer byrådslederen.

Senere sier hun som svar på samme spørsmål:

— Jeg skal ikke begi meg ut på å spå hva som skjer i politikken.

- Men tror du det er denne traseen til Åsane vi ender med?

— Ja, det gjør jeg. Vi har rapporter som viser at det er fullt mulig, om enn vanskelig. Fagetaten mente derfor at det ikke var ønskelig, men det betyr ikke at det er umulig.

- Så dere velger den vanskeligste traseen?

— Vi må forholde oss til hva det er flertall i bystyret for.

Nytt bystyre kan avgjøre

Stolt-Nielsen erkjenner at både tilleggsutredninger og arkitektkonkurranse vil ta lang tid. Det betyr at det kan bli et nytt bystyre som får fakta i bordet. Det sittende bystyret har sitt siste møte i juni neste år. Deretter er det lokalvalg, og ingen vet hvilken sammensetning det nye bystyret får.

ENIGE: Dag Inge Ulstein (KrF) og Ragnhild Stolt-Nielsen (H).
VEGAR VALDE

Marita Moltu (KrF) mener at bystyret må vurdere bybanetraseen til Åsane på nytt når tilleggsutredningene er på bordet.

— Det kommer selvsagt an på hva innholdet i utredningene er. Dersom det er graverende ting som kommer frem, at det ikke gå å bygge tunnel fra Kjøttbasaren, da må bystyret si nei, sier hun.

På pressekonferansen var KrF opptatt av at de hadde fått inn en passus om at «bystyret ber byrådet iverksette og intensivere regulering mot vest», det vil si banen til Minde og Fyllingsdalen. Den setningen er imidlertid likelydende med byrådets tidligere innstilling, med unntak av ordet «iverksette»

— Vi ville være trygge på at reguleringen av banen til Fyllingsdalen står klar, slik at vi har en alternativ løsning dersom det skulle vise seg at vi ikke kan bygge som planlagt mot Åsane, sier Moltu.

- Men det sto jo også i vedtaket som dere ikke ville stemme for?

— Nå har vi fått presisert det.

- Har ikke truet

Det tredje punktet som KrF har fått endret, handler om å legge til ordene «av de traseene som er avklarte» i punktet «For å sikre tidligst mulig realisering ber bystyret om at byrådet søker best mulig samordnet planlegging og prosjektering av de traseene som er avklarte».

Avtalen betyr at KrF fortsetter i byråd. Ragnhild Stolt-Nielsen avviser at hun har truet med å kaste partiet ut av byråd hvis det ikke stemte for et tunnellaternativ.

— Jeg ser at det er blitt spekulert i det. Men vi har hatt gode samtaler, preget av godt klima og samarbeid, ikke trusler, sier hun.

Flere stilte spørsmål med hvorfor Filip Rygg gikk av som byråd, når partiet hans likevel vil stemme for den løsningen han mente var faglig uansvarlig.

— Filip Rygg hadde to alternativer han ville gå videre med. Når det ene forsvant, følte han at han ikke kunne være ansvarlig for det som fagbyråd, svarer Moltu.

- Har du kontakt med Rygg, og hva synes han om dette?

— Han er en del av bystyregruppen, og det er et samlet KrF som går for dette.