• Jeg er glad for at vårt søksmål førte frem. Saken er spesiell, da den er en seier for dem som er utsatt for «usynlig trakassering».

— Det er mange former, av og til på en så subtil måte at det er vanskelig for andre enn den som rammes å se det, sier LO-advokat Sigurd Øyvind Kambestad. Han førte Frode Sørensens sak mot Nera Mechatronics AS.

Han mener dommen i Bergen Tingrett er en god og riktig dom.

NHO-advokat Nicolai Skaning, som førte saken for Nera Machantronics, er ikke fornøyd med dommen.

— Jeg merker meg at dommeren har fraveket vanlig rettspraksis der det er saksøker som må bevise årsaksforhold mellom handling og skade, noe det sett fra vårt synspunkt ikke var i denne saken.

— Vil den bli anket?

— Vi kommer til å bruke ankefristen på en måned til å vurdere dette nøye, sier Skaning til BT.