Bergensbanen fyller 100 år denne uken. Den offisielle åpningsdagen var 27. november 1909. Da reiste kong Haakon fra Oslo med den nylig fullførte Bergensbanen og foretok åpningen på Voss.

— Vi har markert jubileet gjennom hele året med mange forskjellige arrangementer, sier informasjonssjef Inge Hjertaas i Jernbaneverket Region Vest.

— Et storverk Åpningshøytideligheten den 27. november 1909 fant sted nesten nøyaktig fire år etter at kong Haakon kom til Norge som nyvalgt konge.

— Vår slektsledds storverk, sa kongen under åpningen og ga uttrykk for stoltheten folk følte over at Oslo og Bergen var bundet sammen av jernbanespor.

Byggingen hadde tatt lang tid og utgiftene tilsvarte et statsbudsjett i det nye uavhengige Norge.

Det som siden 1909 har hatt navnet Bergensbanen ble bygget i flere etapper. Vossebanen mellom Bergen og Voss ble åpnet i 1883, og på Østlandet var det bygget flere jernbanestrekninger. Det var mulig å ta toget en del av strekningen mellom Oslo og Bergen før århundreskiftet, men fjellet var en utfordring for jernbanebyggerne.

Tusenvis arbeidet Allerede i 1870-årene var det tatt til orde for å bygge en sammenhengende jernbanelinje mellom landets to største byer.

En nedgangskonjunktur etter 1883 første til pause i jernbanebyggingen her i landet, men i 1894 ble det gjort vedtak i Stortinget om å forlenge Vossebanen. Dette var begynnelsen på en sammenhengende jernbane fra Oslo til Bergen.

Etter at vedtaket var gjort, måtte det bygges veier og overnattingssteder inne i fjellet. Arbeidsfolkene strømmet til anlegget, og det vokste opp anleggsbyer der skinnene skulle legges og tunneler sprenges.

Til sammen 15.000 anleggsarbeidere var i sving langs banestrekningene over høyfjellet i løpet av de 15 årene. På det meste arbeidet mellom 2.000 og 3.000 personer med byggingen.

Send en hilsen til 100-årsjubilanten!