Inntil nylig var tre personer i politiet mistenkte etter politiets mye kritiserte etterforskning av dødsfallet til Monika Sviglinskaja (8).

Nå har en polititjenestemann til fått status som mistenkt, bekrefter Spesialenheten for politisaker.

— Pr. i dag har vi fire personer som har status som mistenkt, sier Halvor Hjelm-Hansen, leder av Spesialenheten Midt-Norge.

På grunn av inhabilitet i Spesialenheten på Vestlandet er etterforskningen flyttet til Trondheim.

Bergen og Sotra

Dermed er til sammen fire personer avhørt av Spesialenheten med status som mistenkt. Det vil si at de får noen utvidede rettigheter i etterforskningen av saken. Spesialenheten etterforsker om de har gjort seg skyldig i tjenesteforsømmelse.

Blant de fire er det, etter hva BT erfarer, personer både i Bergen og på Sotra. Ingen i toppledelsen i Hordaland politidistrikt er blant de mistenkte.

Statusen som mistenkt er midlertidig, inntil Spesialenhetens påtaleavdeling tar ut en siktelse eller ikke. Denne uken får de innstillingen fra Hjelm-Hansen, ifølge ham.

Åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble funnet død i hjemmet sitt i Sund i november 2011. Politiet henla saken som selvmord, til tross for flere omstendigheter som talte for at hun ble drept.

ETTERFORSKER: Halvor Hjelm-Hansen leder Spesialenheten i Midt-Norge.
Advokatfirmaet Erbe & Co

I 2014 ble saken gjenopptatt. Fire måneder etter gjenopptakingen ble Monikas mors tidligere samboer pågrepet. Delvis DNA-treff knytter ham til åstedet og den døde jenten.

Alle varslene

I tillegg til Spesialenhetens etterforskning skal også Riksadvokaten granske politiets håndtering av Monika-saken.

Spesialenheten skal også vurdere om de skal etterforske varslingssaken der en politietterforsker tok opp internt det han anså som grove politifeil etter Monikas død. De har bedt om hjelp fra Arbeidstilsynet for å se om det er brudd på arbeidsmiljøloven.

— Vi har sendt videre brev til Arbeidstilsynet som kan indikere at noe straffbart har skjedd. Men vi har ikke tatt stilling til det selv, sier Hjelm-Hansen.

Hordaland politidistriktet håndterer også varsler fra til sammen fire varslere.

Når alle disse sakene er ferdig behandlet, skriver politiet selv på sine nettsider at «det er bestemt at politidistriktets håndtering skal gjennom en omfattende evaluering når de pågående prosesser er ferdigstilt».