• En cocktail med en dash alkohol, badevann kaldere enn 15-18 grader og overfølsom dykkerefleks kan ta knekken på den mest hardføre av oss.

TERJE MARØY

— Jeg frykter at flere titall ulykker hvert år skyldes dette, sier dykkerlege Svein Eidsvik ved Dykker- og froskemannsskolen på Håkonsvern.

Hver vår er han urolig over russens ablegøyer. Fyll, fest, bråk og mye moro er blandet i en uforutsigbar cocktail. Noen vil prøve badetemperaturen når issørpen går over i åpent vann.

— Dette er livsfarlig, hevder Eidsvik.

Han advarer mot en nerverefleks han kaller dykkerefleksen. Den forstyrres ved alkoholinntak.

— De fleste vet at fyll og sjø er en dårlig miks. Færre vet at selv beskjedne mengder alkohol under gitte forhold kan utløse ukontrollerbare nervereflekser med fatal utgang, hevder han.

Blodtrykksfall

Da våre forfedre var amfibier, var dykkerefleksen velutviklet. Den gjør at hjertet slår langsommere og blodkarene utvider seg i vann. Et blodtrykksfall oppstår. Kroppen tåler da bedre surstoffmangel. Hval og sel er blant pattedyrene i dag som har velutviklede dykkereflekser. Mennesket har bare en beskjeden rest igjen.

— Alkohol forstyrrer dykkerefleksen. Selv med moderat alkoholmengde i blodet, kan kontakt med vann under 15-18 grader føre til at personen går øyeblikkelig i koma. Vi snakker om mengder helt ned mot et glass vin eller en flaske pils, rundt 0,5 i promille.

Flere obduksjoner viser at besvimelsen har skjedd så raskt at personen ikke engang har klart å trekke pusten.

— Døden ble kvelning uten vann i lungene. Vann i lungene er det normale tegnet på drukning, forteller Eidsvik.

Dette er den enkle forklaringen på mange uforståelige observasjoner. Flere vitner har fortalt om forulykkede med akutte problemer. De har tilsynelatende ikke gjort forsøk på å berge seg.

Buksesmekken åpen

— Det er ikke uten grunn at så mange forulykkede er menn og gutter med bu k sesmekken åpen . En refleks som heter miksjonssynkope som kan gi besvimelse ved vannlating, virker slik at blodtrykket i hjernen avtar når trykket på blæren øker. Når en påvirket person faller i vannet mens han tisser, kan en overfølsom dykkerefleks forverre et allerede svekket blodtrykk i hjernen.

Effekten av kombinasjonen alkohol og vann er lite forutsigbart.

— Man kan bade 50 ganger med promille og dø den 51, eller man kan dø den første gangen.

Fenomenet er velkjent i profesjonelle dykkermiljøer. Eidsvik har selv undervist i temaet i hele sin medisinske karriere. Det faglige grunnlaget stammer fra forskning utført av professor i rettsmedisin ved Gades institutt, dr. med. J. Chr. Giertsen. Hans forskning ble presentert i medisinske tidsskrifter allerede i 1970, men har gått det sivile samfunn hus forbi.

FAKSIMILE: Bergens Tidende 19. april.