SILJE VESTVIK

— Politimesteren skal være en oljekanne som går litt rundt i systemet og drypper en oljeskvett der det knirker litt, uten at man dermed gir de involverte den siste olje, sier Auglend, som gleder seg til å jobbe i Vestlandshovedstaden igjen. Sist var på midten av 80-tallet, da han var kriminalsjef ved Bergen politikammer.

Den nye politimesteren har bred erfaring, blant annet som politimester og byrettsdommer i Sarpsborg, avdelingsdirektør i politiavdelingen i Justisdepartementet, og nå sist som rektor for Politihøgskolen.

Politimester for hele fylket

Erfaringen fra Politihøgskolen blir sentral i satsingsområdene Auglend lanserte for media i går. Han vil jobbe for å få en kunnskapsbasert polititjeneste som hele tiden ligger litt i forkant. Oppklaringsprosenten skal opp, behandlingstiden skal ned. I tillegg tror han at økt kompetansebyggingen blant politifolk vil gagne hele etaten.

— Refvik etterlater seg et særdeles velfungerende og meget veldrevet politikorps. Politiet i Hordaland holder helt klart mål, men vi møter stadig nye utfordringer. Politivirksomheten er i dag mer avhengig av den enkeltes kompetanser, og vi må derfor jobbe for en løfting av de faglige nivåer, sier Auglend.

Politimesteren mener også at fylket har kommet godt ut av den omfattende politireformen, og ser frem til å fullføre arbeidet på en måte som kan gagne hele Hordaland.

Ønsker flere patruljerende

Politimester Auglend har tenkt å finne sin egen arbeidsstil et sted mellom de ytterpunktene som ble etablert av hans forgjengere, den utadvendte Rolf B. Wegner og den mer tilbaketrukne Vidar Refvik.

— Bergenserne har sans for festivitas og det lett høystemte, men de som ønsker at jeg skal innta en posørrolle vil nok bli skuffet. Samtidig har politimesteren sin rolle i mange offentlige sammenhenger, og der vil jeg være til stede, sier Auglend.

Selv om det er mest sannsynlig at bergenserne vil treffe på den friluftsglade politimesteren på tur over Vidden, vil både han og uniformen være synlig i bybildet iblant. Han har nemlig tenkt å bruke beina i stedet for bilen når han farter fra møte til møte.

— Men jeg er mer opptatt av at vi får tjenestemenn ut i patrulje blant publikum i stedet for at jeg skal slepe meg rundt på Fisketorget med masse gull på skuldrene, sier politimesteren. Han ønsker også å være en tydelig politimester for hele fylket, og skal i løpet av kort tid besøke alle lensmannsdistriktene i Hordaland.