Det er første gang en miljøvernforkjemper i offentlig forvaltning har fått en slik heder.

Terje Aasen er 61 år og kommer fra Ørsta. Han er utdannet cand.real fra Universitetet i Bergen, og har forskjellige offentlige stillinger bak seg før han kom til Hordaland fylkeskommune i 1974. Som fylkesingeniør i plan— og utbyggingsavdelingen fikk han ansvaret for å rydde opp i forurensning i sjø og vassdrag, helt alene. Vi tipper det må ha vært utfordrende.

Naturens talsmann

— Hva har vært de tøffeste utfordringene?

— Jeg vet sannelig ikke, det har vært så utrolig mye å gripe tak i disse årene. I dag er det et helt annet fokus på miljøvern enn den gangen, så jeg føler min tid har vært en brytningstid. Det viktigste var å få natur- og miljøvern akseptert, både i Norge og her i Hordaland. Gradvis har forståelsen for miljøvern kommet på plass, sier Terje Aasen.

Han og medarbeiderne hans skal først og fremst være naturens talsmenn i Hordaland fremover.

— For oss er det viktig å ta vare på allmennhetens interesser. Vi må også tenke fremover, og ikke ukritisk godta utbygging. I dag er det ekstra stort press på naturområdene, særlig med hyttebygging.

Arealbruk - og gamle miljøsynder - er de to store hovedtemaene i Hordaland, som mange andre steder i Norge.

Tenk på våre etterkommere

Her i fylket prøver Terje Aasen og hans medarbeidere å få kommunene til å tenke langsiktig i arealplanleggingen. Det skal være urørt natur igjen til våre etterkommere også.

Kommunene har lagt ned mye av planleggingskapasiteten sin, og er prisgitt private, som overdrysser dem med utbyggingsplaner. Resultatet er at mye av arbeidet blir lagt på fylkets miljøvernavdeling, forteller Terje Aasen.

Om noen dager legger miljøvernavdelingen frem en tiltaksplan for opprydding av sjøbunnen i havneområdet. Det skal bli spennende å lese hvordan og hva de satser på. Men så spørs det om planen vil bli fulgt opp med penger.

HEDRET. Det var en stor dag både for miljøvernsjef Terje Aasen og fylkesmann Svein Alsaker i går da han endelig fikk hedre en av sine egne for lang og utholdende innsats for miljøvernet i Hordaland.

FOTO: ØIVIND ASK