— Vårt mål er å revitalisere hele området. Jeg ser for meg Damsgård som en ny, levende bydel som pulserer av liv både på dag- og kveldstid. Det skal gi en trygghetsfølelse å ferdes langs Damsgårdssundet. For å få det til, må der være et betydelig innslag av boliger, sier Anna Rognerud Drageset, teknisk sjef i BOB.

BOB legger planer for Damsgårdssundet Sør, den mest omfattende av de to aktuelle utbyggingene. Dersom planene realiseres, betyr det å jevne med jorden store deler av industribyggene langs vestsiden av Damsgårdssundet. I dag er Damsgårdsveien befolket av "bakgårdsbedrifter" og småindustri.

Skal Damsgård forbli et sentralt næringsområde eller skal byfornyerne slippes løs? Det blir et sentralt spørsmål for bypolitikerne å ta stilling til.

BOBs nye storsatsing

Damsgårdssundet Sør blir planlagt av BOB i samarbeid med Vital Eiendomsforvaltning og Sjøsiden Eiendom.

Vital og Sjøsiden har systematisk kjøpt opp eiendommer langs sundet. Sjøsiden var sentral i planene om et høyskolesenter på Damsgård. Da høyskolen i stedet ble vedtatt reist på Kronstad, vendte Sjøsiden seg til BOB og foreslo et samarbeid: BOB bygger og selger boliger, Vital og Sjøsiden satser på nye næringsbygg.

Anna Rognerud Drageset og informasjonssjef i BOB, Ole Irgens, har store vyer for bydelen som er i ferd med å ta form på tegnebrettet.

— Vi ønsker å løfte hele bydelen, sier de to. Park og strandpromenade

Det som i dag er en sammenhengende husrekke langs Michael Krohnsgate foreslår BOB å bryte opp med flere tverrgater ned til sjøen.

Langs sjøen skal det anlegges strandpromenade. Mellom boliger og kontorbygg ønsker utbyggerne seg små parker og åpne plasser. Alle parkerte biler skal inn under nybyggene mot Michael Krohnsgate.

Utbyggingen vil skje etappevis. Totalt ønsker BOB å bygge ut 4-500 boliger. I så fall blir det et av boligbyggelagets største byfornyingsprosjekter. Til sammenligning utgjør Georgernes Verft 150 boliger.

Den ferdige reguleringsplanen skal presenteres for kommunen senere i høst. Byggestart for de første boligene kan tidligst bli i 2005, antar Rognerud Drageset.

ý Damsgårdsveien har tradisjoner som en rugekasse for småbedrifter. Er det plass for disse i den nye bydelen dere planlegger?

— Mange av de bedriftene som driver her i dag har ikke behov for sjøkontakt. For disse finnes det alternativer til rimelig og sentral plassering. Det er lagt opp til noe lett industri i reguleringsplanen.

— Rivende utvikling Like sør for Puddefjordsbroen arbeider Tor Lien, disponent i T. Lien AS, med prosjektet Strandlien ý et ti mål stort område mellom Michael Krohnsgate og Damsgårdsveien.

Også Lien vil bygge halvparten boliger og halvparten næringsarealer og parkering. Totalt 2-300 boliger realisert over flere byggetrinn.

— Jeg er overbevist om at strekningen mellom Puddefjordsbroen og Solheimsviken vil få en rivende utvikling. Det finnes ikke andre så store bynære områder som kan settes i produksjon like umiddelbart, sier Tor Lien og legger til:

— Enkelt sagt er det mulig å starte med en bulldoser sør for Puddefjordsbroen og jevne hele området. Med få unntak. Et av unntakene er en teglsteinsbygning som i sin tid huset Damsgård Jernstøperi. Her håper Tor Lien å få til noe kreativt i samarbeid med lokale krefter og bydelen. Gjerne et museum. Ned ved siden av Jernstøperiet vil Lien åpne en ny allmenning.

Trinnvis

Også Tor Lien ser for seg trinnvis utbygging. Første byggetrinn omfatter blant annet to store leilighetsbygg med næringslokaler på gateplan mot Damsgårdsveien.

Lien er avhengig av samarbeidspartnere for å realisere nybygg til totalt opp mot 500 millioner. På boligsiden er Lien i forhandlinger med Vegdekke om å bygge såkalte startboliger; 60 kvadratmeters leiligheter med egen hybel, som kan tilbys kjøpere uten egenkapital.

— Har Bergen råd til å gi opp strekningen langs Damsgårdssundet som industriområde?

— Etter min mening finnes det ikke nok industribedrifter til å fylle alle disse byggene. Det er få av dagens leietakere som forrenter en så sentral plassering. Det er bare et tidsspørsmål når dagens forhold på Damsgård brytes, mener Tor Lien.